Reklama

Borys Budka: Senat zbierze się jeszcze w tym tygodniu

Senat spotka się jeszcze w tym tygodniu - zapowiedział przewodniczący PO Borys Budka, zaznaczając, że jest po rozmowie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Sejm uchwalił w poniedziałek wieczorem ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa.

Przed ostatecznym głosowaniem w sprawie tej ustawy szef PO powiedział z mównicy sejmowej, że politycy PiS "nie chcieli się przyznać do tego, że potrzebne są konkretne rozwiązania".

Budka poinformował, że rozmawiał już z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. "Senat Rzeczpospolitej spotka się jeszcze w tym tygodniu właśnie po to, żeby nadrobić to, do czego państwo nie chcieliście się przyznać przez ostatnie tygodnie" - zapowiedział.

Budka ocenił przy tym, że poza specjalną ustawą potrzeba kolejnego kroku. Nawiązując do nowelizacji przyznającej 1,95 mld zł rekompensaty dla TVP i Polskiego Radia, ponowił apel o przeznaczenie 2 mld złotych na polską służbę zdrowia.

Reklama

Zarzuty dotyczące zwłoki rządu w sprawie zagrożenia koronawirusem odpierał w Sejmie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Wskazywał m.in., że tydzień, dwa i trzy tygodnie temu nie było jeszcze mowy o ustawie, bo koronawirus znany jest od ośmiu tygodni. "Rząd polski od początku, kiedy wirus pojawił się w Chinach sukcesywnie zwiększa siły i środki poświęcone przygotowaniom do sytuacji, aż choroba dotrze do Polski, doszedł do etapu, że potrzebne są rozwiązania prawne" - podkreślał.

Co przewiduje ustawa?

Uchwalona w poniedziałek ustawa będąca przedłożeniem rządowym zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa zakłada możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Farmaceuta będzie mógł wystawić receptę

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Ustawa zakłada ponadto, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama