Reklama

Rekrutacja do szkół średnich. Niektórzy mają czas tylko do końca maja

W poniedziałek 16 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. To oznacza, że ósmoklasiści muszą myśleć już o składaniu wniosków do wymarzonych szkół. Niewiele czasu mają szczególnie uczniowie, którzy chcą dostać się do szkół kierunkowych. Sprawdzamy, jak wygląda rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jak obliczyć punkty ze świadectwa ósmoklasisty?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie trwała ponad miesiąc, dlatego większość uczniów ma sporo czasu, by wybrać dla siebie wymarzoną szkołę. Ci mogą ubiegać się o przyjęcie do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia. Jak przebiega rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i jak obliczyć punkty?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022: Terminy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się w poniedziałek 16 maja. To, jak długo potrwa, zależy od konkretnego województwa, ponieważ harmonogram ustalany jest przez kuratorów oświaty. Niemniej jednak większość z nich uznała, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych zakończy się z końcem roku szkolnego.

Reklama

Dlatego w jednym województwie ostateczny termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 20 czerwca, w innym natomiast regionie będzie to dzień 21 lub 24 czerwca. Dlatego ważne jest, by informacji o terminach rekrutacji szukać na portalach edukacyjnych konkretnych kuratoriów oświaty

Zobacz także: Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2022? Terminy i ważne zmiany

Te terminy nie obowiązują tych uczniów, którzy dodatkowo zdają egzaminy zdolności kierunkowych. Jeżeli uczeń kandyduje do szkoły, które przed przyjęciem sprawdzają sprawność fizyczną, predyspozycje językowe czy inne, wymagane umiejętności, termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych mocno się skraca. Wniosek, w zależności od regionu, należy złożyć do 30 lub 31 maja.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: Jak złożyć wniosek 2022?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się elektronicznie, a uczniowie w swoich szkołach otrzymują adres strony, gdzie po zalogowaniu można składać wniosek. W przypadku Warszawy będzie to warszawa.edu.com.pl, natomiast uczniowie wnioski o przyjęcie do szkół z Krakowa składają pod adresem krakow.e-omikron.pl.

Dane do logowania, dzięki którym odbywa się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, są udostępnianie przez szkołę ucznia. Korzystając z otrzymanego loginu i hasła, uczeń loguje się do systemu, gdzie wypełnia wniosek i wskazuje szkoły, do których chce się dostać. Kolejność nie jest przypadkowa. Dlaczego?

Przede wszystkim liczy się szkoła pierwszego wyboru. To oznacza, że jeżeli uczeń chce dostać się do technikum, ale jako pierwszą szkołę wybierze liceum, system automatycznie przydzieli go nie do wymarzonego technikum, a do liceum właśnie. Dlatego rekrutacja do szkół ponadpodstawowych wymaga przemyślenia. Warto wybrać więcej niż dwie szkoły, co zwiększy szansę na zakwalifikowanie się.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022: Jak obliczyć punkty?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych opiera się o wyniki egzaminu oraz uzyskanych stopni na świadectwie. Łącznie ósmoklasista może zdobyć 200 punktów. Sto punktów można otrzymać za egzamin, kolejne sto to suma ocen oraz dodatkowa aktywność pozalekcyjna, w której uczeń bierze udział. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - jak obliczyć punkty?

Ocena celująca to 18 punktów. Jeden mniej można uzyskać za ocenę bardzo dobrą, czyli 17 punktów. Kolejne 14 punktów uczeń otrzymuje za ocenę dobrą. Jeżeli przy przedmiocie widnieje ocena dostateczna, ósmoklasista otrzymuje 8 punktów. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przewiduje, że ocena dopuszczająca to 2 punkty

Zobacz także: Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2022. Pewniaki na egzaminie. Czego się spodziewać?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych opiera się o oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów, które są umieszczone w wykazie konkretnej klasy. Jak liczyć punkty za dodatkowe zajęcia i czerwony pasek? Te punktowane są w następujący sposób:

  • świadectwo z czerwonym paskiem - 7 punktów;
  • udział w szkolnym wolontariacie - 3 punkty;
  • udział w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych lub artystycznych - od 2 do 10 punktów.

Maksymalnie za wszystkie dodatkowe aktywności ósmoklasista może otrzymać 18 punktów

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022: Kiedy szkoły ogłoszą wyniki?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych praktycznie zakończy się z końcem sierpnia. Najpierw jednak, w dniach od 24 do 26 maja ósmoklasiści napiszą egzamin. Ich wyniki uczniowie poznają 1 lipca, natomiast już tydzień później, 8 lipca, do ich rąk trafi zaświadczenia o wynikach. Z tym oraz z wydrukowanym wnioskiem uczeń udaje się do szkoły pierwszego wyboru.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przewiduje, że czas na złożenie niezbędnych dokumentów to 13 lipca 2022. Kiedy szkoły ogłoszą wyniki rekrutacji? Ostateczny termin jest zróżnicowany i zależy od konkretnej szkoły, niemniej jednak listy zakwalifikowanych pojawią się w dniach 22-24 lipca.

Tydzień później, w dniach 28-29 lipca, zostaną opublikowane przez szkoły listy osób przyjętych. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na tym się nie kończy, bo uczniowie mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Ta rozpocznie się w dnia 1-3 sierpnia i będzie trwała aż do końca tegorocznych wakacji.

Zobacz także:

"Make beer, not war". Niecodzienny apel na polskim niebie

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy