Reklama
Pogoda
Warszawa

Zmień miejscowość

Zlokalizuj mnie

Popularne miejscowości

 • Białystok, Lubelskie
 • Bielsko-Biała, Śląskie
 • Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
 • Gdańsk, Pomorskie
 • Gorzów Wlk., Lubuskie
 • Katowice, Śląskie
 • Kielce, Świętokrzyskie
 • Kraków, Małopolskie
 • Lublin, Lubelskie
 • Łódź, Łódzkie
 • Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie
 • Opole, Opolskie
 • Poznań, Wielkopolskie
 • Rzeszów, Podkarpackie
 • Szczecin, Zachodnio-Pomorskie
 • Toruń, Kujawsko-Pomorskie
 • Warszawa, Mazowieckie
 • Wrocław, Dolnośląskie
 • Zakopane, Małopolskie
 • Zielona Góra, Lubuskie

Egzamin ósmoklasisty może zostać unieważniony. Kiedy? Wytyczne CKE

Egzamin ósmoklasisty 2024 wystartował 14 maja, zakończy się natomiast 16 maja. Co grozi za ściąganie na egzaminie ósmoklasisty? Wszystko jest w wytycznych CKE. Przypominamy.

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty/Piotr Hukalo/East News

Egzamin ósmoklasisty 2024 trwa trzy dni. Seria testów rozpoczęła 14 maja od egzaminu z języka polskiego. Arkusz CKE z języka polskiego i odpowiedzi - sprawdź.

W kolejnym dniu uczniowie przystąpili do egzaminu z matematyki. Matematyka - arkusz CKE i rozwiązania. Egzamin ósmoklasisty 2024.

A ostatniego dnia, czyli 16 maja o godzinie 9:00 wystartuje egzamin z języka obcego nowożytnego. Na wyniki uczniowie będą musieli czekać do 3 lipca.

Arkusze CKE i rozwiązania z języka angielskiego opublikujemy w Interii po godz. 13:00. Więcej informacji o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty znajdziesz w raporcie specjalnym - kliknij.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co jest uznawane za ściąganie podczas testu?

Każdy uczeń podchodzący do egzaminu ósmoklasisty ma obowiązek samodzielnego rozwiązywania zadań, które znajdują się w arkuszu. Tym samym oznacza to, że podczas niego niedozwolone jest jakiekolwiek ściąganie.

Ściąganie na egzaminie ósmoklasisty może zostać stwierdzone zarówno podczas trwania egzaminu, jak i dopiero w trakcie sprawdzania testu przez egzaminatora. Pierwsza możliwość dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których uczeń wniósł na salę egzaminacyjną:

 • urządzenia telekomunikacyjne, tj. smartfon, smartwatch, telefon komórkowy,
 • materiały lub przybory pomocnicze.

Podczas sprawdzania egzaminator również może stwierdzić, że egzamin ósmoklasisty nie był rozwiązywany samodzielnie. Odbywa się to na podstawie występujących w pracy ucznia jednakowych sformułowań, które wskazują na:

 • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
 • korzystanie z rozwiązań dokonywanych przez innego ucznia,
 • korzystanie z niedozwolonych materiałów, np. przepisywanie fragmentów z podręczników lub stron internetowych,
 • skopiowanie fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co grozi za ściąganie?

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że uczeń w trakcie egzaminu ściąga i niesamodzielnie rozwiązuje zadania w arkuszu, jego egzamin zostanie przerwany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Tym samym zostaje on unieważniony. Informacja o zaistniałej sytuacji zostaje umieszczona w protokole przebiegu egzaminu. O zdarzeniu dowiaduje się też Okręgowa Komisja Egzaminacyjne.

Jeśli natomiast egzaminator podczas sprawdzania arkuszy stwierdzi, że uczeń niesamodzielnie rozwiązywał zadania, w pierwszej kolejności przekazuje tę informację do OKE.

Dalsze kroki dotyczą obu przypadków. Wszystko rozpoczyna się w OKE, która analizuje zgłoszenie egzaminatora. Dyrektor OKE może podzielić jego stanowisko lub stwierdzić, że było niesłuszne. Jeśli dyrektor OKE stwierdzi, że zgłoszenie było zasadne, to przekazuje do zdającego, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o zamiarze unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Egzamin ósmoklasisty 2024 unieważniony. Co wtedy?

Następnie uczeń może podjąć się złożenia wniosku do dyrektora OKE o wgląd do zebranej dokumentacji. W tym przypadku udostępniana jest dokumentacja, a wnioskodawca może złożyć wyjaśnienia.

Po tym dyrektor OKE podejmuje decyzję i może on odstąpić od zamiaru unieważnienia lub podtrzymać wcześniejszą decyzję i uzasadnia ją na piśmie. Drugi rezultat uzyskany zostanie też, gdy zdający nie zdecyduje się na złożenie wniosku.

Jeżeli dyrektor OKE unieważni egzamin ósmoklasisty za ściąganie, uczeń ma możliwość wniesienia do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia. W ciągu siedmiu dni dyrektor CKE podaje ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.

W sytuacji, gdy wszystkie odwołania zawiodły, uczeń przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu jeszcze raz - w dodatkowym terminie. 

INTERIA.PL

Zobacz także