Reklama

Parlament Europejski: Konieczne są pilne działania w sprawie klimatu. Jest rezolucja

Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji klimatycznej i środowiskowej. Wzywa w niej do podjęcia konkretnych i pilnych działań. Mówi też o klimatycznym stanie wyjątkowym.

W sprawie rezolucji głosowało w sumie 673 europosłów. 429 było za, zaś 225 przeciw, 19 wstrzymało się od głosu.

Posłowie wzywają w niej Komisję Europejską (ale też państwa należące do UE oraz najważniejszych globalnych graczy), aby zostały podjęte wszelkie działania - zarówno legislacyjne, jak i budżetowe - mające doprowadzić do wykonania celu, jakim jest ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.

Przypomnijmy, że obecnym celem Unii Europejskiej jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40 procent - w porównaniu z tym, co było w roku 1990.

Reklama

Z kolei ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 st. C wiedzie poprzez tzw. neutralność emisyjną (co zostało zapisane w porozumieniu po szczycie klimatycznym w Paryżu), która oznacza doprowadzenie do równowagi między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla.

W marcu tego roku Parlament Europejski podjął już rezolucję, a której wezwał do postawienia bardziej ambitnych celów w kwestii ograniczenia emisji do 2030 r., aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Dotychczas prawo zmierzające do celu neutralności klimatycznej przyjęły: Szwecja (chce to osiągnąć do 2045 roku), natomiast Francja i Wielka Brytania - do 2050 roku.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama