Reklama

Prokuratura włącza się w postępowanie administracyjne ws. reprywatyzacji

​Prokuratura Regionalna we Wrocławiu włączyła się w postępowanie administracyjne związane z reaktywowaną przedwojenną spółką, zainteresowaną reprywatyzacją nieruchomości przy ul. Smolnej 17 w Warszawie - podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa,

Według PK, wrocławska prokuratura zgłosiła udział w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z 1958 r. o odmowie przyznania firmie Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. prawa własności czasowej do nieruchomości przy ul. Smolnej 17 (obecnie Smolna 15). - Ewentualne stwierdzenie nieważności tej decyzji otwierałoby drogę do "zwrotu+ tej nieruchomości" - podała PK.

Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o zawieszenie tej sprawy do prawomocnego zakończenia sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wznowienie postępowania, a następnie oddalenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Spółki Akcyjnej Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy.

Reklama

Jak podaje PK, postępowania zmierzające do zwrotu działki przy ul. Smolnej 15 zostały poprzedzone reaktywacją przedwojennej spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. Spółka ta była właścicielem hipotecznym nieruchomości ul. Smolnej 17, którą utraciła po wejściu w życie tzw. dekretu Bieruta z października 1945 r.

Według PK, w maju 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Spółki Akcyjnej Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy. To orzeczenie uprawomocniło się, ale 27 października 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała skargę o wznowienie tego postępowania; uchylenia tej decyzji i oddalenia wniosku o taki wpis.

27 lutego br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło wniosek prokuratora o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego z 1958 r. do prawomocnego zakończenia sprawy o oddalenie wniosku o wpis do KRS - poinformowała PK.

Powołano łącznie trzy zespoły prokuratorskie

Dodano, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się też postępowanie z powództwa Ministra Skarbu Państwa o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy reaktywowanej spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy ze stycznia 2015 r. - Na wskazanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu oddano głosy z akcji, które jako zniszczone w Powstaniu Warszawskim zostały umorzone w 1952 r. Nieprawomocnym wyrokiem z 28 grudnia 2016 r. wspomniane uchwały zostały uchylone - podkreśliła PK.

We wrześniu 2016 r. powołano łącznie trzy zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji: w prokuraturach regionalnych - wrocławskiej i warszawskiej - oraz w Prokuraturze Krajowej. W listopadzie w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie powołano specjalny zespół prokuratorów specjalizujących się w prawie cywilnym i administracyjnym, mających duże doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Podawano wtedy, że do zadań nowych prokuratorów będzie należało prowadzenie postępowań związanych z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

W czwartek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy przewidującej powołanie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. W skład komisji ma wchodzić przewodniczący powoływany przez premiera oraz ośmiu członków w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Senat zaproponował, by członkowie komisji mieli rangę sekretarzy stanu, ale nie w MS i wyłącznie przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w komisji. Jak zapowiadali wcześniej przedstawiciele rządu, każdy klub opozycyjny ma mieć w komisji po jednym przedstawicielu; jej prace mają być jawne i mogłyby się zacząć w maju.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy