Reklama

Afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Jest decyzja ws. kolejnej nieruchomości

Komisja weryfikacyjna uchyliła w poniedziałek decyzje prezydent stolicy dotyczące dwóch działek, na których położona jest nieruchomość przy ul. Mazowieckiej 12. Decyzje uchylono w całości, a sprawę przekazano prezydentowi stolicy do ponownego rozpatrzenia.

Komisja weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym zajęła się w poniedziałek decyzjami prezydent m.st. Warszawy z 3 października 2008 r. dot. nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 12. W sprawie nie odbyła się wcześniej rozprawa jawna.

"Prezydent Warszawy był obowiązany podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w tym również poczynienia ustaleń dotyczących posiadania nieruchomości na chwilę złożenia wniosku dekretowego. Materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy wskazuje, że prezydent Warszawy nie poczynił żadnych ustaleń, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntu" - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki, uzasadniając poniedziałkowe orzeczenie komisji.

Reklama

Jak dodał, komisja ustaliła, że prezydent Warszawy nie wykonał prawidłowo zaleceń sądu administracyjnego, który - uchylając wcześniejszą decyzję organu ws. ul. Mazowieckiej 12 - wskazał okoliczności wymagające wyjaśnienia. "Kwestia ta miała kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy wniosek dekretowy został złożony w terminie" - podkreślił Jaki.

XIX-wieczna kamienica Salomona Neumana położona przy ul. Mazowieckiej 12 została spalona po upadku Powstania Warszawskiego i rozebrana na zlecenie Biura Odbudowy Stolicy w 1946 r., a następnie zastąpiona nowym budynkiem. W kamienicy mieściła się słynna w 20-leciu międzywojennym kawiarnia "Ziemiańska", a obecnie znajduje się klub "Enklawa".

Po wojnie pełnomocnicy dawnej właścicielki próbowali bezskutecznie odzyskać prawa do nieruchomości.

3 października 2008 r. prezydent m.st. Warszawy ustanowił na rzecz prawnego następcy dawnej właścicielki prawo użytkowania wieczystego dot. nieruchomości stanowiącej część dawnej nieruchomości hipotecznej położonej w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 12. Jednocześnie odmówiono ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w części dotyczącej wyodrębnionych lokali. Dotychczas jednak nie zawarto umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Od 1 lutego 2006 r. następcę prawnego dawnych właścicieli reprezentował znany adwokat Robert N., który zaangażowany był w zwrot wielu nieruchomości w stolicy m.in. działki przy ul. Chmielnej 70. 28 lipca 2010 r. beneficjent decyzji sprzedał połowę przysługujących mu roszczeń do nieruchomości za łączną cenę 20 tys. zł na rzecz współpracownika Roberta N. - Janusza P. oraz spółki Plater. Tego samego dnia P. sprzedał połowę swojego udziału w roszczeniach za kwotę 5 tys. zł byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K., a prywatnie siostrze Roberta N.

Jaki podkreślał podczas konferencji, że zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego pierwszej z działek położonych przy Mazowieckiej 12 to 5,246 mln zł, a drugiej to 6,024 mln zł. "Oznacza to, że beneficjent decyzji zbył prawa i roszczenia do połowy nieruchomości przy Mazowieckiej 12 za niecałe 1 proc. wartości" - powiedział.

"W ocenie komisji decyzje prezydenta Warszawy z 3 października 2008 r. nie wywołały nieodwracalnych skutków prawnych" - zaznaczył przewodniczący komisji. Dodał, że komisja orzekła w sprawie jednogłośnie.

Jaki ocenił, że przy ponownym rozpatrzeniu ratusz ma prawo odmówić użytkowania wieczystego, a tym samym nieruchomość stanie się majątkiem m.st. Warszawy. "Gdyby nie decyzja komisji, to trzeba byłoby ją oddać beneficjentom decyzji, w której część jest oskarżana o przyjęcie łapówki za postępowanie przy tej nieruchomości" - mówił.

Dodał, że "jeżeli spadkobiercom coś się należy, to należy się odszkodowanie".

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta ocenił, że kwoty roszczeń, za które zostały nabyte prawa do nieruchomości były "skandaliczne". Przypomniał, że 21 grudnia Robert N. na przesłuchaniu komisji będzie pytany o sprawę Mazowieckiej 12.

Z kolei poseł PiS Jan Mosiński powiedział, że komisja w postanowieniu sugeruje, aby miasto rozważyło zawiadomienie organów ścigania przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, bo został naruszony interes społeczny.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy