Reklama

Adopcja w Polsce

Kto może adoptować dziecko?

Żeby adoptować dziecko, należy dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych i posiadać tzw. "kwalifikacje osobiste".

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 1141 § 1 i 2) przysposobić mogą tylko osoby, które:

1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych, ponieważ umożliwia ona po adopcji sprawowanie władzy rodzicielskiej. Zdolność tę posiada każda pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba.

2. Posiadają kwalifikacje osobiste, które pozwolą w przyszłości na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich - tj. odpowiednie kwalifikacje moralne, zdrowotne i stabilną sytuację materialną.

3. Uzyskały opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ten ośrodek. Ponadto, między przysposabiającym a przysposabianym musi zachodzić odpowiednia różnica wieku.

Reklama

W praktyce przyjmuje się, że najwłaściwszym jest, gdy różnica ta wynosi co najmniej 18 lat i co najwyżej 40 lat. Jest to sytuacja podobna do relacji wieku w rodzinie naturalnej.

Istnieje wówczas szansa, że dziecko będzie wychowywać się w rodzinie do swojej pełnoletności.

(źródło: mpips.gov.pl)

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy