Reklama

Reklama

Zaufaj 116-111

Media coraz częściej informują o tragicznych wydarzeniach, których głównymi "bohaterami" są dzieci i młodzież. Agresja, uzależnienia od alkoholu, tytoniu, narkotyków, prostytuowanie się to najwyższa cena, jaką płacą młodzi ludzie za brak czasu, miłości, zainteresowania i poczucia bezpieczeństwa ze strony nas, ludzi dorosłych.

Psycholodzy ostrzegają, że dzieci na silny stres narażone są od najwcześniejszych lat. Są przygotowywane do przysłowiowego "wyścigu szczurów" już na poziomie szkoły podstawowej. Najmłodsi żyją ze świadomością, że muszą dostać się do dobrego gimnazjum, żeby pójść do liceum zajmującego najwyższe miejsca w rankingu, dzięki czemu jest szansa dostania się na elitarne studia, które mają zapewnić doskonałe wynagrodzenie, co wiąże się z kolei z osiągnięciem odpowiednio wysokiego prestiżu społecznego. Efekty "pogrywania" dziećmi zaczynają być coraz tragiczniejsze. Lekarze alarmują, że wśród najmłodszych drastycznie wzrasta liczba zachorowań na depresję, co niestety przekłada się na coraz większą liczbę samobójstw.

Reklama

Aby wołanie o pomoc nie pozostało bez odpowiedzi

Ponieważ w domach rodzinnych jest coraz mniej czasu na rozmowy i słuchanie, młodzi ludzie często muszą sami sobie radzić ze swoimi dylematami. Szukają pomocy w różnych miejscach. O szczęściu mogą mówić te młode osoby, które trafią na osobę życzliwą, oferującą rzeczywistą pomoc. Z myślą o tych wszystkich pozostałych, które stanęły na jakimś dramatycznym rozdrożu swojego życia, a nie spotkały osoby zaufanej, Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła Telefon Zaufania 116-111. Autorzy tego projektu podkreślają, że nowo powstała linia interwencyjna obsługiwana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy nie tylko potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach, ale również są w stanie udzielić im profesjonalnej porady czy pomocy w sytuacjach kryzysowych. Co ważne, konsultanci telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży będą również współpracowali z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie konieczności prowadzić będą interwencje w sprawach najmłodszych członków naszego społeczeństwa. W każdym przypadku, gdy konsultant będzie podejrzewał, że zdrowie lub życie osoby dzwoniącej jest poważnie zagrożone, specjaliści dyżurujący przy telefonie 116-111 uprawnieni są do inicjowania natychmiastowej ingerencji policyjnej na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Dzieci Niczyje a Komendantem Głównym Policji. Jak podkreśla dyrektor fundacji Monika Sajkowska, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, uruchomienie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży jest bardzo ważnym momentem dla fundacji, jednak program, który został uruchomiony, stanowi dla wszystkich w niego zaangażowanych wielkie wyzwanie.

Pierwszy w Polsce, piąty w Unii

Warto tutaj podkreślić, że tego typu telefon zaufania zaczyna działać po raz pierwszy w naszym kraju, a jako piąty w Unii Europejskiej. Prawdą jest, że istnieją w Polsce telefony zaufania skierowane do młodych ludzi, ale są to telefony regionalne. Numer 116-111 jest numerem ogólnopolskim, który w początkowej fazie działania będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 20. Niewątpliwie jest to przedsięwzięcie, jak zauważają również jego autorzy, które będzie wymagać nieustannej troski i dostosowywania się do tego, co przyniesie życie. W celu udostępnienia numeru Polkomtel SA, operator sieci Plus stworzył platformę technologiczną, dzięki której numer 116-111 jest darmowy i dostępny dla wszystkich młodych ludzi, którzy potrzebują porady czy pomocy, niezależnie od obsługującej ich sieci. Linia interwencyjna dodatkowo została wsparta stroną internetową www.116111.pl. Powstała ona z myślą o tych młodych ludziach, którzy wolą zadawać konsultantom pytania online. Dzięki tej stronie mają również możliwość kontaktowania się z rówieśnikami na forum oraz mogą znaleźć odpowiedzi na zagadnienia, które najczęściej trapią młodych ludzi.

Cieszy fakt, że Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall.

Cztery funkcje telefonicznej pomocy

- dawanie wsparcia

telefon zaufania ma stwarzać dzwoniącemu możliwość, by w życzliwym, bezpiecznym i anonimowym kontakcie powierzył komuś kłębiące się w nim emocje, niezależnie od tego, z czym są związane. Pomoc polega na aktywnym, wspierającym słuchaniu.

- życzliwa pomoc psychologiczna

osoba kompetentna dyżurująca przy telefonie pomaga osobie dzwoniącej w rozpoznaniu i nazwaniu trudności, analizowaniu możliwych dla niej sposobów postępowania w tej sytuacji, szukaniu oparcia w sobie i najbliższym otoczeniu itd.

- obiektywne informowanie

jest to dostarczanie wiedzy o problemie (charakter problemu zależy od specyfiki telefonu), dawanie wskazówek co do sposobów pokonania trudności, udzielanie informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, o procedurach, jakie trzeba podjąć itd.

- interwencja

polega na uruchomieniu działań kryzysowych wobec osoby dzwoniącej, która znalazła się w trudnym położeniu, np. na skutek przemocy, wypadku, próby samobójczej, rozwoju choroby psychicznej itp. Oznacza to konieczność kontaktu i współpracy z odpowiednimi placówkami (np. pogotowiem ratunkowym, szpitalem, pogotowiem opiekuńczym, policją, pogotowiem opiekuńczym itp.)

Jadwiga Knie-Górna

Dowiedz się więcej na temat: młodzi ludzie | telefon

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne