Reklama

Reklama

Dzieci dzieciom i światu

Dzieło to, aby mogło właściwie rozwijać się, potrzebuje asystencji osób dorosłych: wychowawców, katechetów, animatorów i rodziców. Dorośli są więc członkami wspierającymi to Dzieło w jego rozwoju. Często wspierają je również materialnie, ponieważ dzieci przy różnych okazjach zbierają ofiary dla swoich rówieśników w krajach misyjnych i mobilizują do poważnego zaangażowania się w pomoc dzieciom najbiedniejszym. Poprzez dzieci w misyjną współpracę włączają się całe rodziny, i ten etap wspólnego zaangażowania apostolskiego jest dla Kościoła najcenniejszy.

Reklama

Dzieci, organizując się we wspólnotach, podejmują nakreślony przez założyciela Dzieła program duchowej i materialnej pomocy dzieciom w krajach misyjnych:

- bp Forbin-Janson poprosił je o jedno Zdrowaś Maryjo codziennie i jeden grosz w tygodniu, dlatego codzienna modlitwa i osobiste wyrzeczenia (choćby jednego cukierka) stanowią zasadnicze zobowiązanie członków PDMD;

- dzieci dzielą się tym, co otrzymują w prezencie, dlatego z okazji Pierwszej Komunii św. przygotowują w Białym Tygodniu koperty z jakąś ofiarą pieniężną dla dzieci w krajach misyjnych;

- podejmują różne własne inicjatywy zdobywania pieniędzy na ten cel, takie jak zbieranie złomu, makulatury, znaczków itp., przygotowywanie pocztówek, pisanek, wianków, lampionów, organizowanie loterii;

- zbierają dla dzieci w krajach misyjnych ofiary od dorosłych, np. kolędując dla misji w okresie Bożego Narodzenia.

Uprzywilejowany czas działalności PDMD to

- Światowy Dzień Misyjny Dzieci, ustanowiony w 1950 r. przez papieża Piusa XII, a obchodzony w Polsce 6 stycznia lub w najbliższą tej dacie niedzielę;

- okres Bożego Narodzenia (kolędowanie misyjne);

- okres Adwentu i Wielkiego Postu (wyrzeczenia dla misji);

- Biały Tydzień z okazji Pierwszej Komunii św.;

- Tydzień Misyjny w październiku;

- diecezjalne i krajowe kongresy.

Wykorzystano materiały PDMD w Polsce

Dowiedz się więcej na temat: janson | biskup | dzieło | dzieła

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama