Reklama

Reklama

"Rzeczpospolita": Kto nam psuje atmosferę

Ponad 40 tys. Polaków rocznie umiera na choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza. Głównym źródłem problemów są instalacje grzewcze - informuje "Rzeczpospolita".

Liczba ofiar zatrutego powietrza w naszym kraju jest więc ponad dziesięć razy wyższa niż ofiar wypadków drogowych, w których ginie co roku ponad 3 tys. osób.

Według ekspertów z Politechniki Warszawskiej głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są instalacje grzewcze w domach jednorodzinnych i starych kamienicach.

Razem (to tzw. sektor komunalno-bytowy) odpowiadają za niemal 90 proc. przekroczeń norm zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5 oraz niemal 100 proc. zanieczyszczenia tzw. wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi mającymi właściwości rakotwórcze.

Reklama

Ruch samochodowy odpowiada za od 5 do 10 proc. i 100 proc. przekroczenia norm obecności tlenków azotu. Cały sektor przemysłowy, w tym produkcja energii, ma mniej niż 3 proc. udziału w przekraczaniu norm jakości powietrza - wylicza "Rzeczpospolita".

Reklama

Reklama

Reklama