Reklama

Reklama

"Gazeta Wyborcza": Wyrok w sprawie uboju sprzeczny z prawem unijnym

Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego jest sprzeczny z prawem unijnym? Tak twierdzi profesor Ewa Łętowska na łamach "Gazety Wyborczej".

Wreszcie poznaliśmy treść pisemnego uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego.

W grudniu zeszłego roku TK orzekł, że zakaz uboju bez ogłuszania narusza konstytucyjną wolność religii i prawo mniejszości narodowych do kultywowania własnych obyczajów.

Czworo na czternaścioro sędziów fundamentalnie nie zgodziło się z wyrokiem. Wyrok został również skrytykowany przez autorytety prawnicze, weterynarzy i obrońców praw zwierząt.

Jak się jednak okazuje, nieszczęśliwy wyrok TK jest sprzeczny z unijnym rozporządzeniem przyjętym przez Polskę. Zwraca na to uwagę profesor Ewa Łętowska.

Reklama

O jakie rozporządzenie chodzi? O akt pozwalający państwom unijnym na wprowadzenie wyższych standardów ochrony zwierząt pod warunkiem, że zgłoszą to Komisji Europejskiej przed wejściem w życie tego rozporządzenia. Polski rząd skutecznie to zrobił, co przyznaje nawet sam TK.

Cezary Wyszyński z fundacji Viva! zapowiada, że jeśli nie będzie inicjatywy rządu ograniczenia uboju rytualnego tylko na potrzeby wspólnot wyznaniowych mieszkających w Polsce, to organizacja zaskarży rząd do Komisji Europejskiej za szerokie dopuszczenie uboju (tzn. na eksport) wbrew złożonemu skutecznie zastrzeżeniu.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy