Reklama

Reklama

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: Chciałabym stworzyć urząd RPO na miarę III dekady XXI wieku

Poprawa dostępności opieki zdrowotnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, prawa seniorów, ekologia oraz bezpieczeństwo w internecie - to priorytety kandydatki na RPO Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Prawniczka deklaruje, iż chciałaby stworzyć urząd RPO "na miarę III dekady XXI wieku".

Poparcie dla Rudzińskiej-Bluszcz, obecnie głównej koordynatorki sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zadeklarowali dotychczas przedstawiciele klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. PiS zapowiada, że zgłosi własną kandydaturę.

Reklama

Rudzińska-Bluszcz podkreśliła na piątkowej konferencji prasowej, że nie jest politykiem - jest kandydatką społeczną. Zwróciła jednocześnie uwagę na podział, jaki jej zdaniem w naszym kraju rysuje się od lat i który szczególnie było widać podczas wyborów prezydenckich. Podkreśliła, że jej kandydaturę na RPO popiera ponad 330 organizacji społecznych, zarówno tych dużych, ogólnopolskich, jak i mniejszych, lokalnych.

"W tych czasach podziału tym, co nas łączy - i w co głęboko wierzę - są prawa obywatelskie. Bo jakichkolwiek byśmy nie mieli poglądów, wszyscy żyjemy obok siebie, stoimy w tych samych kolejkach do lekarza, oddychamy w zimie tym samym gryzącym, pełnym smogu powietrzem. Część z nas musi łączyć pracę zawodową z opieką nad naszymi członkami rodziny, a wielu z nas w tych ostatnich miesiącach pomagało dzieciom w nauce zdalnej" - zaznaczyła Rudzińska-Bluszcz.

"Ziemia niczyja, apolityczna wyspa"

Przekonywała, że urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być apolityczny. "Musi być 'ziemią niczyją', musi być taką apolityczną wyspą, gdzie sprawy rozstrzygane są wyłącznie na podstawie litery i ducha prawa" - zaznaczyła kandydatka.

Jak dodała, marzy by urząd RPO stał się "urzędem na miarę trzeciej dekady XXI wieku". "Żeby był taką modelową instytucją, która pokaże innym jak powinien wyglądać kontakt obywatela z administracją publiczną. Chciałabym, żeby biuro Rzecznika było wszędzie tam, gdzie są obywatele - w każdym regionie Polski, także w internecie. Rzecznik powinien być tak dostępny, jak aplikacja w naszym telefonie" - dodała Rudzińska-Bluszcz.

Przypomniała priorytety swego programu: walkę z barierami wpływającymi na dostęp do opieki zdrowotnej i nierównymi szansami w dostępie do edukacji, walkę o prawa seniorów, bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo w internecie. Mówiła m.in. o kłopotach w dostępie do lekarzy zwłaszcza mieszkańców z mniejszych miejscowości, zapaści psychiatrii dziecięcej, braku lekarzy geriatrów oraz niejasnych kryteriach refundacji.

W obszarze związanym z edukacją Rudzińska-Bluszcz wskazywała m.in. na nierówne szanse dzieci z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych; przypomniała też o niedawnych kłopotach wielu uczniów w nauczaniu zdalnym. Jeśli chodzi o seniorów, to - jak przypomniała kandydatka - z prognoz GUS wynika, że w 2050 roku w Polsce będzie 40 proc. osób powyżej 60. roku życia. "Potrzebne są tutaj rozwiązania systemowe, budżetowe" - wskazała prawniczka.

W dziedzinie ochrony środowiska opowiedziała się m.in. za transformacją energetyczną, poprawą jakości powietrza; zwracała też uwagę na coroczne problemy z suszą. W kwestii bezpieczeństwa w internecie Rudzińska-Bluszcz mówiła o potrzebie uporządkowania przepisów prawa w tym zakresie - tak, by nasze dane "nie krążyły bez kontroli między instytucjami i firmami". Poruszyła też problem dostępu dzieci do treści, które nie są dla nich odpowiednie.

Kim jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz?

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji i Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Cardiff Law School w Wielkiej Brytanii, jest obecnie główną koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wwcześniej pracowała jako adwokat. Była też sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jak można przeczytać na stronie internetowej RPO, w swojej praktyce adwokackiej zaangażowana w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji społecznych.

Rudzińską-Bluszcz poparło dotychczas 337 organizacji społecznych, w tym: Akcja Demokracja, Centrum Praw Kobiet, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Cicha Tęcza, Fundacja Court-Watch Polska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Dziewuchy Dziewuchom, Fundacja ePaństwo, Fundacja Feminoteka, Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Fundacja Mam Marzenie, Fundacja Olgi Tokarczuk, Fundacja Panoptykon, Fundacja Rodzice mają głos, Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Wiara i Tęcza, Fundacja WWF Polska, Greenpeace Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Kamiliańska Misja Społeczna, Kampania Przeciw Homofobii i Klub Inteligencji Katolickiej.

Kandydatka na RPO ma ponadto wsparcie: Fundacji im. Stefana Batorego, Klubów "Tygodnika Powszechnego", Krytyki Politycznej, Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, "Niebieskiej Linii" - Instytutu Psychologii Zdrowia, Polska Fundacji im. Roberta Schumana, Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce w Polsce", Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Towarzystwa Dziennikarskiego, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Wolnych Sądów.

9 września kończy się pięcioletnia kadencja rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich to konstytucyjny organ państwa wybierany na pięcioletnią kadencję. Powołuje go Sejm za zgodą Senatu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama