Reklama

Reklama

Zmiany w programie "Rodzina 500 plus". Sejmowa komisja poparła projekt

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie bez poprawek rządowego projektu o wsparcia rodzin, który wprowadza m.in. zmiany w programie "Rodzina 500 plus" i ułatwia zakładanie żłobków.

Komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawek zgłoszonych m.in. przez kluby PSL, PO oraz Nowoczesną.

Reklama

Przed posiedzeniem komisji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przekonywał podczas debaty w Sejmie, że program "500 plus" jest bardzo dobry. "Jest pierwszym w historii polski, który nic nie zabiera, ale daje rodzinom. To pozytywny program, który daje rodzinom wsparcie" - powiedział. Zwrócił uwagę, że celem proponowanych rozwiązań jest doprecyzowanie niektórych przepisów. Odniósł się m.in. do poprawki PSL, która zakłada wprowadzenie mechanizmu "złotówka za złotówkę". Jego zdaniem taki mechanizm nie sprawdziłby się i nadmiernie obciążyłby działanie urzędów.

Projekt jest realizacją rekomendacji, zawartych w przyjętym przez rząd na początku kwietnia, a przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, "Przeglądzie systemów wsparcia rodzin". Główne zasady programu Rodzina "500 plus" pozostaną takie jak dotychczas, propozycja przewiduje jednak zmiany, które "zlikwidują nieliczne, ale jednak niepożądane zjawiska".

Jakie zmiany czekają rodziny?


Zmiany mają m.in. zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. Jeśli nastąpiłoby to przed upływem trzech miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu. Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Wyeliminowane mają też zostać przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka. W projekcie zaproponowano, by osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka musiała mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Ponieważ prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, projekt przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do spełnienia tego warunku, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia wyjaśnień.

Łatwiejsze zakładanie żłobków?


W projekcie przewidziano też wprowadzenie zmian, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech oraz przeznaczenie dodatkowo 250 mln zł rocznie z Funduszu Pracy na ich powstawanie i zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu państwa 250 mln zł (co oznacza zwiększenie rezerwy o 99 mln zł).

Ze środków tych finansowany będzie m.in. program wsparcia aktywizacji zawodowej osób, które zmuszone są do rezygnacji z pracy w związku z opieką na dziećmi do lat 3 i brakiem odpowiednich instytucji opieki.

Projekt wprowadza też m.in. zmiany w Karcie Dużej Rodziny - uprawnieni do niej mają być również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje