Reklama

Reklama

Złe wieści dla Tuska, rośnie liczba niezadowolonych

Z sondażu TNS Polska wynika, że 55 proc. Polaków uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta. Przeciwnego zdania jest 35 proc. badanych. Pracę Donalda Tuska dobrze oceniło w maju 26 proc. respondentów; źle - 66 proc.

Pracę rządu źle oceniło w maju 69 proc. badanych, dobrze - 23 proc.

Reklama

Na 55 proc. badanych, którzy pozytywnie ocenili pracę prezydenta, 7 proc. oceniło ją zdecydowanie dobrze. Źle o pracy głowy państwa wypowiedziało się 35 proc. badanych, w tym 11 proc. - zdecydowanie źle. 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

TNS Polska wskazuje, że w porównaniu z wynikami z kwietnia ocena pracy prezydenta w maju polepszyła się. Odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 5 pkt proc., natomiast negatywnych - spadł o 2 pkt proc. O 3 pkt proc. spadł odsetek osób, które nie mają opinii na ten temat.

Spośród 66 proc. respondentów, którzy źle ocenili pracę premiera, 27 proc. oceniło ją zdecydowanie źle. Pozytywnie o działalności szefa rządu wypowiedziało się 26 proc. badanych, w tym 1 proc. zdecydowanie dobrze. 8 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

TNS Polska zauważa, że w porównaniu z wynikami z kwietnia ocena premiera w tym miesiącu nieco się pogorszyła. O 3 pkt proc. wzrósł odsetek niezadowolonych z pracy szefa rządu; o 2 pkt proc. zmalał natomiast odsetek badanych pozytywnie oceniających działalność Tuska. Odsetek osób, które nie mają opinii w tej sprawie, spadł o 1 pkt proc.

69 proc. respondentów źle oceniło w maju pracę rządu, w tym zdecydowanie źle o pracy Rady Ministrów mówi 22 proc. badanych. Dobrze ocenia gabinet Tuska 23 proc. ankietowanych, przy czym zdecydowanie pozytywnie o rządzie wypowiada się 1 proc. 8 proc. nie wyraziło opinii w kwestii oceny pracy rządu.

W porównaniu z wynikami z kwietnia, w maju odsetek ocen pozytywnych spadł o 1 pkt proc.; z kolei odsetek głosów krytycznych wzrósł o 2 pkt proc. O 1 pkt proc. spadł odsetek osób, które nie mają zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-14 maja metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje