Reklama

Reklama

Zbigniew Ziobro: Słowa prezesa TK to manipulacja

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaprzecza, jakoby groził sędziom Trybunału Konstytucyjnego. W komunikacie do mediów odniósł się do słów Andrzeja Rzeplińskiego, który tak skomentował pismo procesowe, jakie otrzymał od Ziobry: "generalnie stanowi to pismo instrukcję obsługi spraw przez Trybunał Konstytucyjny i niepodporządkowanie się postanowieniom tej instrukcji grozi konsekwencjami prawnymi dla sędziów TK".

"Nigdy nie będę uczestniczył w łamaniu Konstytucji RP ani tego aprobował. Dlatego - mimo przysługujących mi jako Prokuratorowi Generalnemu uprawnień - nie będę zajmował stanowiska w sprawach, które sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z zarządzeniem prezesa TK, rozpoznają wbrew regulacjom dotyczącym wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń oraz składu orzekającego. Byłoby to usankcjonowaniem działań sprzecznych z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, a przez to z konstytucji" - brzmi komunikat Zbigniewa Ziobry do mediów.

Reklama

"O tym właśnie poinformowałem wczoraj pisemnie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Moją intencją było rzeczowe wyjaśnienie powodów, dla których nie mogę uczestniczyć w rozpoznaniu spraw przez Trybunał Konstytucyjny w trybie sprzecznym z prawem. Pisząc do Pana Rzeplińskiego, kierowałem się dobrym obyczajem. Nie miałem bowiem obowiązku tego tłumaczyć. Dlatego z olbrzymim rozczarowaniem przyjąłem dzisiejsze słowa Pana Prezesa, który otrzymane ode mnie informacje przedstawił jako groźby pod adresem sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - pisze Ziobro. 

"Nieprawda i manipulacja"

Słowa Andrzeja Rzeplińskiego to jego zdaniem "nieprawda i manipulacja". Prokurator generalny dodaje, że takie słowa tym bardziej budzą jego protest, ponieważ osobiście angażuje się w rozwiązanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

"Podejmowane w Sejmie wysiłki dają nadzieję osiągnięcia kompromisu, a tego typu wypowiedzi Pana Prezesa Rzeplińskiego go utrudniają" - podkreśla.

Zbigniew Ziobro informuje, że "insynuowanie mu gróźb" odbiera jako "cyniczną próbę budowania wokół siebie atmosfery zagrożenia i niebezpieczeństwa".

Pismo Zbigniewa Ziobry do TK

Pismo od Zbigniewa Ziobry, które wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego, odczytał dziś na rozprawie dotyczącej Kodeksu wyborczego prezes Andrzej Rzepliński. Prokurator generalny przestrzegał w nim sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed obradami niezgodnymi z grudniową nowelizacją ustawy o Trybunale. Napisał też, że niepodporządkowanie się tej instrukcji skutkuje konsekwencjami prawnymi.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama