Reklama

Reklama

Witold Kołodziejski przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nowej kadencji został Witold Kołodziejski. Taka decyzja zapadła w trakcie dzisiejszego, pierwszego posiedzenia Krajowej Rady.

W czasie posiedzenia nowi członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spotkali się z członkami ubiegłej kadencji oraz dyrektorami departamentów w Biurze KRRiT, aby omówić najważniejsze kwestie dotyczące pracy urzędu.

Reklama

W skład Krajowej Rady wchodzą: powołani przez prezydenta - Janusz Kawecki i Andrzej Sabatowski, powołani przez Sejm - Witold Kołodziejski i Elżbieta Więcławska-Sauk oraz powołana przez Senat - Teresa Bochwic.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma węższe kompetencje niż dotychczas. Obecnie zajmuje się przede wszystkim określaniem warunków prowadzenia działalności przez nadawców, podejmowaniem decyzji w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów oraz ustalaniem wysokości opłat za udzielenie koncesji i opłat abonamentowych.

Nadzór nad mediami publicznymi przejęła Rada Mediów Narodowych, w której składzie znaleźli się Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka, Elżbieta Kruk, Juliusz Braun i Grzegorz Podżorny. Rada przejęła od ministra skarbu kompetencje powoływania i odwoływania władz mediów publicznych.

Celem Rady Mediów Narodowych jest określenie strategii wspólnych działań tych mediów i zapewnienie rzetelności ich pracy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy