Reklama

Reklama

Większość Polaków krytycznie ocenia sytuację w kraju

Większość Polaków (70 proc.) krytycznie ocenia sytuację w kraju. Przeciwnego zdania jest prawie jedna piąta (18 proc.) badanych, a 12 proc. ankietowanych nie potrafi wyrazić opinii w tej kwestii - wynika z listopadowego sondażu TNS Polska.

Według badań TNS Polska porównanie bieżących wyników z październikowymi pokazuje nieznaczny wzrost pozytywnych ocen biegu spraw w kraju (o 5 pkt proc.). Analogicznie, w ocenach negatywnych notuje się spadek o 7 pkt proc. Nieznacznie wrasta odsetek respondentów, którzy wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć" (o 2 pkt proc.).

Reklama

Ponad dwie trzecie badanych Polaków (67 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Odmienny pogląd wyraziło 26 proc. ankietowanych, a 7 proc. nie umiało zająć stanowiska w tej sprawie.

W porównaniu do października ocena stanu gospodarki poprawiła się. O 8 pkt proc. wzrósł odsetek respondentów, którzy uważają, że gospodarka się rozwija. Zmniejszył się również odsetek badanych, których zdaniem gospodarka znajduje się w kryzysie (spadek o 9 pkt proc.).

W ocenie 38 proc. respondentów materialne warunki życia ludności w ciągu najbliższych trzech lat nie ulegną zmianie. 37 proc. ankietowanych uważa, że materialne warunki życia się pogorszą. Natomiast zdaniem 19 proc. badanych, w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ulegną poprawie, a 6 proc. nie miało na ten temat zdania.

Wyniki uzyskane w listopadzie - jak podkreśla TNS Polska - nieznacznie się poprawiły w stosunku do października. O 5 pkt proc. spadł odsetek negatywnych opinii dotyczących poprawy materialnych warunków życia w ciągu najbliższych trzech lat (37 proc. wobec 42 proc.) oraz o tyle samo wzrosły pozytywne prognozy (19 proc. wobec 14 proc.).

Prawie trzy czwarte Polaków (73 proc.) uważa, że trudno obecnie znaleźć pracę. Respondenci, którzy są przekonani, że obecnie jest możliwe znalezienie pracy, stanowią 22 proc., a 5 proc. badanych nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Porównując bieżące wyniki z wynikami październikowymi, zauważa się nieznaczny spadek negatywnych ocen możliwości znalezienia pracy w Polsce (o 2 pkt proc.).

Sondaż TNS Polska został zrealizowany 8-15 listopada tego roku na ogólnopolskiej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Dowiedz się więcej na temat: sondaże | Polacy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje