Reklama

Reklama

Ustanowiono pełnomocnika rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa

W Dzienniku Ustaw ukazało się we wtorek rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Do jego zadań będzie należało m.in. opracowanie założeń reformy nadzoru właścicielskiego.

"Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, zwanego dalej 'Pełnomocnikiem'. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych" - czytamy w rozporządzeniu.

Reklama

Z rozporządzenia wynika, że do zadań należy analiza istniejących rozwiązań i obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi oraz opracowanie założeń reformy nadzoru właścicielskiego. Ma on też opracowywać projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie i wypracowywać standardy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Pełnomocnik ma też współpracować z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów.

"Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Aktywów Państwowych, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów" - czytamy. Ponadto, przedstawia on Radzie Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Aktywów Państwowych, oceny i wnioski z realizacji powierzonych mu zadań. Może on też zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. "Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Aktywów Państwowych" - napisano.

Wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W listopadzie br. Jacek Sasin został powołany na wicepremiera, ministra aktywów państwowych. Oprócz niego, w resorcie zasiadają wiceministrowie: Artur Soboń - pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa, Adam Gawęda - pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Maciej Małecki, Tomasz Szczegielniak, Tomasz Dąbrowski oraz Tadeusz Skobel. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje