Reklama

Reklama

UdSC: 644 tys. razy Ukraińcy przekroczyli granicę Polski w ramach ruchu bezwizowego

Od początku obowiązywania ruchu bezwizowego - czyli od 11 czerwca do końca września br. - obywatele Ukrainy w jego ramach przekroczyli granicę ukraińsko-polską 644 tys. razy - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Urzędu ds. Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej został zniesiony 11 czerwca br. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.  

Reklama

"Ruch migracyjny z Ukrainy do Polski cały czas rośnie, ale zniesienie wiz jak dotychczas nie wpłynęło znacząco na tempo jego wzrostu" - ocenił Dudziak.  

Jak podkreślił, po niespełna pięciu miesiącach od zniesienia obowiązku wizowego nie zaobserwowano zasadniczej zmiany w dynamice czy charakterze migracji z Ukrainy. "Porównując czteromiesięczne okresy przed i po wprowadzeniu ruchu bezwizowego, zauważalny jest niespełna 9-procentowy wzrost liczby obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski" - powiedział Dudziak.  

Podkreślił, że ruch migracyjny z Ukrainy ma charakter cyrkulacyjny - w analizowanych okresach pojedyncze osoby mogły wielokrotnie przekraczać granicę z Polską.  

Wskazał, że o 6 proc. wzrosła natomiast liczba złożonych przez obywateli Ukrainy wniosków o zezwolenia na pobyt w Polsce. Podał, że w ciągu czterech miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment zniesienia obowiązku wizowego wnioski o zezwolenia na pobyt złożyło 39,3 tys. osób. Zaś w od czerwca do października analogiczne podania złożyło 41,7 tys. osób.  

Poinformował, że obecnie ważne zezwolenia uprawniające do pobytu w Polsce przez okres dłuższy, niż zezwala na to wiza, posiada ok. 140 tys. obywateli Ukrainy.  

Z danych Straży Granicznej wynika, że w okresie luty - maj 2017 r. do Polski przyjechało 3,36 mln obywateli Ukrainy. Od czerwca do września było to natomiast 3,65 mln osób, czyli więcej o 9 proc. (290 tys. osób).  

"Niespełna 9-procentowy wzrost przekroczeń granicy jest naturalną konsekwencją rosnącej liczby obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce i odwiedzających swój kraj pochodzenia, a także przyjazdów do letnich prac sezonowych w rolnictwie czy sadownictwie" - wskazał Dudziak.  

Obywatele Ukrainy przyjeżdżający w ramach ruchu bezwizowego mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Krzysztof Markowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy