Reklama

Reklama

​TNS Polska: Polacy ocenili prezydenta i byłą premier Ewę Kopacz

42 proc. badanych przez TNS Polska uważa, że Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, przeciwnego zdania jest 32 proc. W ostatnim miesiącu sprawowania funkcji premiera przez Ewę Kopacz dobrze jej pracę oceniło 33 proc. badanych, a źle 54 proc. - wynika z sondażu TNS Polska.

W trzecim miesiącu urzędowania prezydenta Andrzeja Dudy 42 proc. respondentów uważa, że dobrze wypełnia on obowiązki głowy państwa, przy czym zdecydowanie dobrze jego pracę ocenia 8 proc. badanych. 32 proc. jest przeciwnego zdania, w tym 7 proc. zdecydowanie źle ocenia wypełnianie przez Dudę obowiązków prezydenta. 26 proc. wstrzymuje się od jednoznacznej oceny pracy prezydenta.

W porównaniu z październikiem o 1 punkt procentowy wzrósł odsetek ocen pozytywnych pracy prezydenta, a odsetek ocen negatywnych zwiększył się o 3 punkty procentowe. O 4 punkty procentowe spadł też odsetek badanych, którzy nie mają jednoznacznej opinii na temat pracy prezydenta.

Reklama

33 proc. badanych jest zdania, że ustępująca premier Ewa Kopacz dobrze pełni obowiązki szefa rządu, w tym 3 proc. badanych ocenia jej pracę zdecydowanie dobrze. Przeciwnego zdania jest 54 proc., przy czym zdecydowanie źle pracę szefa rządu ocenia 17 proc. respondentów. 13 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z październikiem o 4 punkty procentowe wzrósł odsetek ocen pozytywnych premier Ewy Kopacz przy jednoczesnym spadku o 7 punktów procentowych ocen negatywnych. O 3 punkty procentowe wzrosła też liczba ankietowanych niemających sprecyzowanej opinii na ten temat.

W ostatnim miesiącu kadencji rządu premier Kopacz 27 proc. respondentów dobrze oceniło pracę kierowanej przez nią Rady Ministrów, przy czym zdecydowanie dobrze o pracy rządu wypowiadało się 2 proc. badanych. Negatywnie działania rządu oceniło 57 proc. ankietowanych, w tym zdecydowanie źle o pracy rządu mówiło 13 proc. Ponadto 16 proc. nie miało jednoznacznej opinii na ten temat.

W porównaniu z październikiem o 8 punktów procentowych zmalał odsetek badanych, którzy mieli negatywne zdanie o pracy rządu. O 7 punktów procentowych wzrósł natomiast odsetek badanych, którzy nie potrafią jednoznacznie ocenić pracy rządu i udzielają odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć". Liczba ocen pozytywnych zmieniła się nieznacznie - wzrost o 1 punkt procentowy.

TNS Polska przeprowadził sondaż w dniach 6 - 12 listopada 2015 roku, czyli już po wyborach parlamentarnych, ale tuż przed zakończeniem kadencji rządu Ewy Kopacz. Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy