Reklama

Reklama

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Gocuł żegna się z mundurem

Z końcem stycznia szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł zakończy służbę wojskową. W piątek opublikowano pożegnalne podziękowania generała.

"Dobiega końca służba pełniona przeze mnie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończę zawodową służbę wojskową i pożegnam się z mundurem" - napisał gen. Gocuł w piśmie do żołnierzy i pracowników wojska, weteranów i kombatantów oraz rodzin wojskowych. Zostało ono opublikowane w piątek na stronie internetowej SG WP i jest opatrzone datą 31 stycznia 2017 r.

Reklama

"Zjawiska zachodzące w świecie i środowisku bezpieczeństwa pokazują, jak trudno jest przewidywać bieg spraw. Dylematów do rozstrzygnięcia w przyszłości nie zabraknie. Jestem głęboko przekonany, że mój następca będzie mógł liczyć na Państwa pomoc w każdej sytuacji. Razem wykonacie najtrudniejsze zadania. Sprostacie wszelkim wyzwaniom. Zapewnicie Ojczyźnie bezpieczny, stabilny rozwój" - napisał generał do podwładnych.

Nie wyznaczono nowego szefa SG WP

Nowy szef SG WP nie został do tej pory wyznaczony. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że może się to stać w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Jeśli do 31 stycznia następca nie zostanie wyznaczony, zgodnie z prawem obowiązki szefa SG WP będzie pełnił jego I zastępca gen. broni Michał Sikora.

O tym, że gen. Gocuł miałby odejść pod koniec stycznia, w październiku 2016 r. poinformowało Radio ZET. MON jeszcze w połowie grudnia podawało, że gen. Gocuł realizuje bieżące zadania i jednocześnie prosiło o "zaprzestanie rozpowszechniania spekulacji, niemających pokrycia w rzeczywistości". Informację o tym, że gen. Gocuł złożył rezygnację, potwierdził w rozmowie z PAP pod koniec grudnia 2016 r. szef BBN Paweł Soloch.

Gen. Gocuł w maju skończył 53 lata. W wojsku mógł służyć jeszcze siedem lat, a gdyby pełnił jedną z najważniejszych funkcji w Wojsku Polskim albo służył na stanowisku w organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej strukturze wojskowej - jeszcze dziesięć lat.

W maju 2016 r. prezydent Andrzej Duda wyznaczył gen. Gocuła na drugą kadencję na stanowisku szefa SGWP. Miała ona trwać trzy lata.

Od 2014 r. Sztab Generalny WP jest ośrodkiem planowania strategicznego, a nie - jak wcześniej - planowania i dowodzenia. PiS przed dojściem do władzy negatywnie oceniało reformę, która zmieniła zadania Sztabu Generalnego i połączyła osobne dowództwa rodzajów sił zbrojnych w dwa dowództwa funkcjonalne - generalne i operacyjne.

Obecnie wewnątrz MON jest konsultowany projekt ustawy zmieniający strukturę dowodzenia. Z nieoficjalnych danych wynika, że SGWP ponownie będzie najważniejszym ośrodkiem dowodzenia. Za uczynieniem z szefa SG WP ponownie "pierwszego żołnierza" opowiadał się w przeszłości m.in. obecny szef BBN.

Na obsadzenie czeka także stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, któremu w czasie pokoju podlega zdecydowana większość żołnierzy. Pełniący tę funkcję 55-letni gen. broni Mirosław Różański w połowie grudnia postanowił odejść z wojska. Od tego czasu przebywa na urlopie. Jego obowiązki pełni I zastępca gen. broni Leszek Surawski.

Gen. Gocuł szefem SG WP jest od maja 2013 r. Zastąpił tym stanowisku gen. Mieczysława Cieniucha i jako szef Sztabu Generalnego w sierpniu 2014 r. odebrał awans na najwyższy stopień - "czterogwiazdkowego" generała. Jako szef SG WP słynął z bardzo dobrych kontaktów z najważniejszymi dowódca sił zbrojnych państw NATO.

Od października 2010 r. był pierwszym zastępcą szefa SG WP. Do tej instytucji trafił na początku 2007 r., był kolejno zastępcą szefa Zarządu Planowania Operacyjnego, szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych, a od lipca 2008 r. - szefem Zarządu Planowania Strategicznego.

W 2003 r. został szefem oddziału operacyjnego dowództwa wielonarodowej dywizji środkowo-południowej w Iraku, a w latach 2004-2005 służył w Dowództwie Operacyjnym, najpierw w grupie organizacyjnej, potem jako szef zespołu operacyjnego, a następnie jako szef oddziału planowania operacyjnego centrum planowania oraz zastępca szefa centrum planowania.

Od 1987 r. był kolejno dowódcą plutonu, szkolnego plutonu i szkolnej kompanii czołgów w 9. Pułku Zmechanizowanym. Od 1996 r. dowodził batalionami czołgów w 12. Brygadzie Zmechanizowanej i 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej, gdzie był też szefem pionu szkolenia. W latach 2001-2003 kierował oddziałem operacyjnym w dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Land Force Command and Staff College w Kanadzie i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii.

Kandydata na szefa SG WP i dowódców rodzajów sił zbrojnych wskazuje prezydent. Zgodnie z konstytucją, postanowienia prezydenta o mianowaniu najwyższych dowódców wojskowych wymagają kontrasygnaty premiera.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje