Reklama

Reklama

Stan wyjątkowy w województwach lubelskim i podlaskim. Co się zmieni?

Zakaz organizowania zgromadzeń oraz imprez masowych, jak i przebywania we wskazanych miejscach - między innymi takie ograniczenia w ramach stanu wyjątkowego rząd zamierza wprowadzić w 183 miejscowościach nieopodal granicy z Białorusią. W czwartek zgodził się na to prezydent Andrzej Duda. Co więcej, utrudniony będzie dostęp do informacji publicznej, a niektórzy mieszkańcy województw lubelskiego i podlaskiego będą musieli nosić przy sobie dokument tożsamości.

2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Przed godz. 16 w czwartek opublikowano je w Dzienniku Ustaw.

Jak wyjaśniła Kancelaria Prezydenta, decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego "została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi".

Reklama

Stan wyjątkowy. Lista ograniczeń

Prezydent, wydając stosowne rozporządzenie, zdecydował o wprowadzeniu ograniczeń w 183 miejscowościach z Podlasia i Lubelszczyzny. Jak poinformowano w komunikacie, miał na względzie "możliwość skutecznego reagowania na zaistniałą sytuację, zgodnie z zakresem upoważnienia ustawowego oraz wnioskiem Rady Ministrów".

Chodzi o:

- zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

- zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

- obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej;

- zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;

- zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;

- ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;

- ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Ponadto minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński ogłosił, że zostanie wprowadzony zakaz przebywania wszystkich osób poza mieszkańcami na obszarze objętym stanem wyjątkowym od północy z czwartku na piątek. 

Stanowisko prezydenta: Wybrano najmniej dolegliwe rodzaje ograniczeń

Kancelaria Prezydenta zapewniła, że "określając katalog ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym wybrano rodzaje ograniczeń jak najmniej dolegliwe dla osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest umożliwienie skutecznej realizacji działań przez właściwe służby państwowe".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Jednocześnie prezydent skierował rozporządzenie do Marszałka Sejmu w celu jego rozpatrzenia przez Sejm.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama