Reklama

Reklama

​Sprawa repatriantów. Senackie komisje za nowelizacją ustawy

Senackie komisje samorządu terytorialnego i administracji oraz emigracji i łączności z Polakami za Granicą jednogłośnie opowiedziały się w środę za nowelizacją ustawy o repatriacji. Nowela ma m.in. rozwiązać problemy mieszkaniowe repatriantów oraz objąć pomocą finansową całe ich rodziny.

Komisje zaproponowały kilka poprawek korygujących i doprecyzowujących przepisy przejściowe oraz jedną, skracającą wskazane w ustawie vacatio legis - zgodnie z nią ustawa miałaby wejść w życie nie po 14 dniach, a dzień po ogłoszeniu. Chodzi o to, by ustawa, która po zaproponowanych przez Senat ma poprawkach trafi ponownie do Sejmu, weszła w życie bez dodatkowych opóźnień.

Nowelizacja ustawy o repatriacji przewiduje podniesienie poziomu pomocy na zakup mieszkania o kwotę 25 tys. zł na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Wysokość pomocy finansowej na zakup mieszkania nie może jednak przekroczyć jego ceny.

Reklama

Nowelizacja wprowadza także określenie "najbliższej rodziny repatrianta"; są nią małżonek repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Polski razem z repatriantem.

W nowelizacji wprowadzono też definicję "kandydata na repatrianta". Kolejnym wprowadzanym rozwiązaniem jest zapis o możliwości uznania za repatrianta osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Polski jako małżonek repatrianta. Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, pomocą finansową objęte zostaną całe rodziny repatriantów, a nie jej poszczególni członkowie.

Zmiany w ustawie o repatriacji uzależnią też wysokość dotacji z budżetu państwa, przekazywanej gminie zapewniającej lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom jego najbliższej rodziny, od metrażu oraz miejsca położenia nieruchomości.

Jednocześnie, nowela przewiduje rezygnację ze świadczenia w wysokości 200 zł, wypłacanego dotychczas repatriantom przebywającym w ośrodkach adaptacyjnych, na rzecz udzielania im pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Nowe przepisy stwarzają ponadto możliwość dopraszania do udziału w pracach Rady do Spraw Repatriacji przedstawicieli urzędów administracji rządowej lub samorządowej.

Nowela zakłada także odstąpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Wymóg ten - jak wskazują projektodawcy - powodował brak możliwości przyjazdu do Polski w ramach repatriacji osób, które spełniając pozostałe warunki repatriacji, a nie znajdowały się w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt swojej deportacji lub swoich przodków.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne