Reklama

Reklama

Sprawa CEK NATO. Dwa cywilne śledztwa w prokuraturze

Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi dwa śledztwa w sprawach powiązanych z Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO - poinformował w środę rzecznik tej prokuratury prok. Przemysław Nowak. Dwa kolejne wątki pozostają na etapie postępowań sprawdzających.

Od blisko dwóch tygodni śledztwo w sprawie możliwości naruszenia tajemnic przez byłe kierownictwo CEK NATO prowadzi natomiast prokuratura wojskowa.

Reklama

W nocy z 17 na 18 grudnia zeszłego roku MON zmieniło kierownictwo CEK NATO, tworzonego przez Polskę i Słowację jako państwa ramowe oraz osiem innych państw sojuszniczych. Tydzień wcześniej odwołano dyrektora Centrum płk. Krzysztofa Duszę. Wszczęto wobec niego postępowanie kontrolne dotyczące dostępu do informacji niejawnych. Nowym pełnomocnikiem i dyrektorem Centrum został Mariusz Marasek, były poseł ZChN i Akcji Polskiej oraz członek Komisji Weryfikacyjnej WSI.

Jak powiedział PAP prok. Nowak, Prokuratura Okręgowa w Warszawie we wtorek wszczęła śledztwo w sprawie ujawnienia informacji niejawnej w związku z opublikowaniem w grudniu 2015 r. przez "Gazetę Wyborczą" w artykule pt. "Demolka kontrwywiadu" pisma Duszy do prezydenta i sejmowej speckomisji ws. CEK.

Podstawą tego postępowania jest art. 266 par. 2 Kodeksu karnego, który przewiduje karę do 3 lat więzienia dla funkcjonariusza publicznego, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MON Antoni Macierewicz.

Natomiast jeszcze w końcu stycznia w stołecznej prokuraturze okręgowej wszczęto inne śledztwo dotyczące przekroczenia przez funkcjonariuszy publicznych uprawnień służbowych w związku ze wszczęciem przez SKW wobec Piotra Pytla (b. szefa SKW) i Duszy kontrolnych postępowań sprawdzających, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z tą ustawą kontrolne postępowanie sprawdzające wszczyna się, jeżeli ujawnią się nowe informacje wskazujące, iż osoba, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa nie daje rękojmi zachowania tajemnicy.

Śledztwo to - jak poinformował prok. Nowak - zostało wszczęte z zawiadomienia Pytla i Duszy. Zeznali oni w tej sprawie m.in., iż "wszczęcie wobec nich kontrolnych postępowań sprawdzających było bezpodstawne i miało na celu uniemożliwienie im wykonywania obowiązków służbowych".

"Celem weryfikacji okoliczności wskazanych przez zawiadamiających, w tym w szczególności w zakresie istnienia prawnych i faktycznych przesłanek warunkujących wszczęcie kontrolnych postępowań sprawdzających, należało wszcząć śledztwo" - powiedział prokurator. Dodał, że prokuratura zwróciła się do SKW o nadesłanie akt postępowań kontrolnych wszczętych wobec zawiadamiających.

Prok. Nowak poinformował, że na etapie postępowań sprawdzających w prokuraturze okręgowej pozostaje sprawa innego zawiadomienia Pytla oraz Duszy - o podejrzeniu przekroczenia uprawnień poprzez "bezprawne wtargnięcie do pomieszczeń zajmowanych przez CEK NATO". Trwa też kolejne postępowanie sprawdzające po zawiadomieniu Duszy o "podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych przez rzecznika prasowego MON podczas konferencji prasowej 21 grudnia 2015 r. przed siedzibą CEK NATO".

Z kolei 22 stycznia Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych oraz naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych przez funkcjonariuszy oddelegowanych z SKW do CEK NATO. Śledztwo to zainicjowano w WPO w wyniku zawiadomienia pełnomocnika MON ds. utworzenia CEK NATO (z 20 grudnia 2015 r.) oraz zawiadomienia szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (z 22 grudnia 2015 r.).

Postępowanie wszczęto w sprawie "zaistniałego w nieustalonym dniu, nie później niż do 19 grudnia 2015 r., przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, oddelegowanych z SKW do pełnienia zadań służbowych w CEK NATO w Warszawie, związanych z tokiem ich służby oraz naruszenia zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych, niewłaściwego postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, polegającego na ich niezaewidencjonowaniu zgodnie z przepisami, a następnie przechowywaniu w miejscu nieuprawnionym, czym działano na szkodę interesu publicznego".

"Bardzo się cieszę, że prokuratura zauważyła to, co już mówiliśmy wielokrotnie i dzięki działaniu MON udało się powstrzymać to zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, jakie miało miejsce za poprzedników w Centrum Eksperckim" - mówił po wszczęciu śledztwa przez WPO rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz.

Z kolei Dusza mówił, że działania MON i SKW przeciw niemu i personelowi CEK były bezprawne. "W związku z oszczerczą kampanią kierowaną pod moim adresem oraz personelu Centrum mam zamiar spotkać się z tym panem (Misiewiczem - PAP) na sali sądowej. Działania zarówno jego, jak i SKW uważam za bezprawne" - mówił. Dodawał, że liczy na śledztwo prokuratorskie. "Ze spokojem oczekuję weryfikacji całej sprawy przez niezależne organy" - zaznaczał.

Porozumienie o utworzeniu natowskiego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu (NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence) zostało podpisane we wrześniu 2015 r. w siedzibie sojuszniczego dowództwa ds. transformacji (ACT) w amerykańskim Norfolk. Kwatera główna centrum ma się znajdować w Krakowie, część obiektów ulokowano na Słowacji, by wykorzystać tamtejszy ośrodek poligonowy. Poza Polską i Słowacją, które zostały państwami ramowymi, w powołanie Centrum włączyły się Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy. 

Dowiedz się więcej na temat: CEK NATO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy