Reklama

Reklama

Spotkania Szydło w resortach. Dziś ministerstwa Rafalskiej i Radziwiłła

W tym roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska będzie wnioskowała o podwyższenie zasiłku dla osób bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia - poinformowała w czwartek premier Beata Szydło. W ramach spotkań z poszczególnymi ministrami dziś premier polskiego rządu oprócz spotkania z Rafalską rozmawiała także z szefem resortu zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Celem zaplanowanego na dwa tygodnie przeglądu jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.

Reklama

"W tym roku pani minister Rafalska, tak uzgodniłyśmy, będzie wnioskowała o podwyższenie zasiłku dla osób bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia" - powiedziała Szydło na konferencji prasowej po tym spotkaniu. "Jak mówiliśmy z panią minister będziemy nadal pracować w tym roku nad dwoma programami rządowymi. Pierwszy z nich to program prorodzinny, który został na koniec ubiegłego roku przygotowany przez ministerstwo. On nie został jeszcze w całości przyjęty przez rząd, dlatego że jest to bardzo duże spektrum różnego rodzaju rozwiązań i propozycji" - powiedziała premier.

Szydło dodała, że ministerstwo obecnie dokona analizy i przeglądu, które z tych proponowanych rozwiązań staną się podstawą programu rządowego, który zostałby przyjęty w tym roku. "Byłoby to uzupełnienie programu Rodzina 500 plus" - powiedziała Szydło.

"Kolejna sprawa na agendzie prac ministerstwa i zespołu międzyresortowego to program 'Za życiem' przyjęty pod koniec ubiegłego roku. I również w tym roku będzie wdrażany, będą przygotowywane projekty ustaw, które na bieżąco będą przedkładane do prac rządowych" - poinformowała Szydło.

Rząd chce likwidacji NFZ

Z kolei minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił w czwartek premier Szydło projekt dot. likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Szefowa rządu przekazała, że jest na wstępnym etapie prac.

"Projekt jest, można powiedzieć w pierwszym czytaniu. Musimy przyjąć go na prezydium rządu, porozmawiać z panem ministrem (Konstantym) Radziwiłłem, jeżeli projekt zostanie zaakceptowany to w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji i do prac rządowych i parlamentarnych" - zapowiedziała.

Premier przypomniała, że projektem dot. sieci szpitali zajmie się jeszcze w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów. "Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt to najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek ten projekt będzie omówiony przez rząd" - wskazała.

Ratownictwo medyczne z zdarzenia masowe

Omawiając ustawy, które wchodzą w życie w 2017 roku, minister Radziwiłł wspomniał o nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

"Chcemy przywrócić państwowemu ratownictwu medycznemu - zgodnie z jego nazwą - charakter publiczny, tak aby karetki nie tylko były przygotowane każdego dnia, na bieżąco, do wyjazdu do każdego, kto tego potrzebuje, ale także, żeby ten system (...) był gotowy do tego, aby szybko i w sposób absolutnie skoordynowany odpowiadać na zagrożenia, które mogą się pojawić" - powiedział w czwartek minister zdrowia. Sprecyzował, że chodzi o różnego rodzaju masowe zdarzenia i katastrofy.

"Na takie zdarzenia też musimy być przygotowani" - dodał Radziwiłł.

Sieć szpitali i podstawowa opieka zdrowotna

Minister przypominał także, że resort realizuje program darmowych leków dla seniorów. "W ubiegłym roku wydano z tego programu ponad 4 mln leków; w tym roku jest zabezpieczone w budżecie ponad 0,5 mld zł na ten cel" - powiedział. Wskazał, że systematycznie powiększana jest liczba leków refundowanych, również dla pacjentów z chorobami rzadkimi i chorych onkologicznie.

Zapowiedział, że w połowie roku w życie wejdzie ustawa o sieci szpitali. Poinformował, że w związku z nią "wiele samorządów już zaczyna myśleć o różnego rodzaju rozwiązaniach polegających na konsolidacji albo tworzeniu nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli zupełnie publicznych szpitali, które muszą być podstawą zabezpieczenia szpitalnego polskich obywateli, polskich pacjentów". Minister mówił też, że w minionym roku weszła w życie tzw. ustawa o dekomercjalizacji szpitali, która gwarantuje zachowanie ich publicznego charakteru.

Dodał, że tym roku ma wejść w życie ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która ma pomóc w koordynowaniu opieki nad pacjentem. Resort pracuje też nad ustawą o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. "Jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów to wartości najwyższe" - podkreślił Radziwiłł.

Przypomniał, że od tego roku wprowadzono powszechne szczepienia przeciw pneumokokom.

Radziwiłł wskazywał, że resort przywrócił staż podyplomowy lekarzy, planuje również systematycznie zwiększać liczbę studentów medycyny. Podkreślił, że w 2016 r., tak jak we wcześniejszym, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przedłużyli kontrakty przed końcem roku kalendarzowego.

Rafalska: od 1 stycznia 2018 r. chcemy zreformować urzędy pracy

Chcemy zreformować urzędy pracy tak, aby wydatkowanie wielu miliardów złotych z Funduszu Pracy było efektywniejsze - zapowiedziała  minister Rafalska.

"Bardzo byśmy chcieli zreformować urzędy pracy. Na tyle przeprowadzić skuteczną reformę urzędów pracy, żeby wydatkowanie wielu miliardów złotych z Funduszu Pracy było efektywniejsze i lepsze. Chcielibyśmy, żeby ta reforma weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, więc cały wysiłek i trud legislacyjny musiałby być natychmiast podjęty, bo to duże wyzwanie" - powiedziała  szefowa resortu rodziny po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów.

Zapowiedziała, że ministerstwo chciałoby też podnieść wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych. "Ale wymaga to jeszcze uzgodnień z ministrem finansów. Sytuacja Funduszu Pracy pozwoliłaby na sfinansowanie wyższych zasiłków dla osób bezrobotnych" - zaznaczyła Rafalska.

Jak też poinformowała, pierwszy pakiet ustaw "Za życiem" będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 roku.

"Ogromnie dużo pracy ustawowej będziemy mieli pracując nad programem 'Za życiem'. Szereg rozwiązań i propozycji programowych musi się zamienić w akty prawne. Część z nich i pierwszy pakiet będzie obowiązywał już od 1 lipca" - powiedziała Rafalska na konferencji prasowej po tym spotkaniu.

Jak mówiła, niezwykle ważne są m.in. usługi wspierające i rehabilitacyjne, rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy, tworzenie rehabilitacji przy warsztatach terapii zajęciowej, preferencyjne warunki do zakładania miejsc żłobkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Na program "Za życiem" w ciągu 5 lat jego realizacji zaplanowano 3,7 mld zł; w 2017 r. na ten cel będzie przeznaczonych 511 mln zł. Powstanie programu premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października, w dniu, w którym Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie przerywania ciąży i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji. Program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji, m.in. wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Do końca roku ma także powstać osobna ustawa o wsparciu osób niepełnosprawnych - zapowiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister poinformowała, że resor zadba o miejsca zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej i przedsiębiorstwach publicznych. "PFRON jest w trakcie podpisywania porozumień z wieloma resortami, instytucjami, policją, pocztą polską. Zakładamy, że do końca roku w tych instytucjach publicznych powstanie dodatkowo 5 tys. nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych" - powiedziała.

Ile kosztował program 500 plus?

Podczas konferencji po spotkaniu z premier Beatą Szydło minister rodziny zwróciła także uwagę, ze bieżący rok będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus". "Chcę z całą mocą podkreślić, że mam zagwarantowane pełne finansowanie i koszt finansowania 12 miesięcy prowadzenia tego programu to dokładnie 23 mln 166 mln zł, łącznie z obsługą tego zadania, bo samorządy dostaną na ten cel określone środki" - powiedziała Rafalska.

Jak podkreśliła, dzięki m.in. tym nakładom ogólne nakłady z budżetu państwa na politykę rodzinną wzrosły do poziomu 3,66 proc. PKB. "To jest naprawdę spory wzrost. 2,5 pkt. proc. PKB to były nakłady w minionym roku. To jest już powód do mówienia o tym, że jest to wysoki poziom finansowania polityki rodzinnej" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy