Reklama

Reklama

Sondaż TNS: Ponad połowa Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku

Ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku; 30 proc. postrzega pozytywnie bieg spraw w naszym kraju. Co szósty badany (17 proc.) nie ma zdania - wynika z sondażu TNS Polska.

Częściej negatywnie bieg spraw w kraju oceniają mężczyźni niż kobiety (55 wobec 52 proc.), osoby w wieku 50-59 lat (60 proc.), z wyższym wykształceniem (58 proc.), z miast liczących 100-500 tys. mieszkańców (62 proc.).

Gospodarka w kryzysie?

Reklama

Blisko połowa Polaków (47 proc.) uważa, że gospodarka naszego kraju znajduje się w kryzysie. 38 proc. uznaje ten kryzys za lekki, jako głęboki określa go 9 proc. badanych. W opinii 42 proc. ankietowanych polska gospodarka się rozwija. Według 39 proc. to rozwój powolny, za dynamiczny uznaje go tylko 3 proc. Co dziewiąty badany (11 proc.) nie ma w tej sprawie jednoznacznego zdania.

Kryzys w gospodarce dostrzega więcej mężczyzn niż kobiet (48 wobec 45 proc.), w przedziale wiekowym od 20 do 59 lat (49 proc.), z wykształceniem średnim i pomaturalnym (49 proc.), z miast liczących 100-500 tys. mieszkańców (56 proc.).

Zmiany w kwestii materialnych warunków życia

Zdaniem 43 proc. respondentów następne trzy lata nie przyniosą zmiany w kwestii materialnych warunków życia. Prawie trzech na dziesięciu badanych (28 proc.) jest zdania, że warunki życia zmienią się na lepsze. 22 proc. sądzi, że ulegną one pogorszeniu.

Brak zmian materialnych warunków życia częściej przewidują kobiety niż mężczyźni (46 wobec 40 proc.), osoby w wieku 20-29 lat (47 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz średnim i pomaturalnym (43 proc.), a także mieszkańcy wsi (46 proc.).

Zatrudnienie

Ponad połowa Polaków (54 proc.) uważa, że znalezienie pracy w naszym kraju jest bardzo trudne lub niemożliwe. 44 proc. z nich sądzi, że trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, a 10 proc. jest zdania, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Dwie piąte badanych (41 proc.) jest zdania, że w Polsce można znaleźć zatrudnienie. 3 proc. z tego ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, 38 proc. mówi, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Trudności w znalezieniu zatrudnienia częściej dostrzegają kobiety niż mężczyźni (57 wobec 51 proc.), osoby w wieku 15-19 lat (60 proc.), z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (64 proc.) oraz mieszkańcy wsi (60 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy