Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Wielu Polaków niezadowolonych z sytuacji w kraju

Według najnowszego sondażu CBOS 57 proc. badanych jest rozczarowanych kierunkiem zmian zachodzących w Polsce. 38 proc. ankietowanych oceniła go pozytywnie.

Przed drugą turą wyborów prezydenckich oceny sytuacji nie zmieniły się zasadniczo od kwietnia - poinformował CBOS. Jak zwykle przed wyborami nieco wzrosły nadzieje na zmiany na lepsze. Przybyło oczekujących, że w ciągu najbliższego roku poprawi się sytuacja polityczna, w mniejszym stopniu wzrosła liczba tych, którzy oczekują poprawy kondycji gospodarczej i ogólnej sytuacji w kraju.

Jak zauważa CBOS, nastroje społeczne nie zmieniły się znacząco, natomiast "przedwyborczy klimat sprzyjał nieco lepszym niż w kwietniu prognozom na nadchodzące miesiące".

Reklama

Blisko połowa ankietowanych (47 proc.) wyrażała niezadowolenie z sytuacji politycznej, blisko dwie piąte (38 proc.) oceniło ja jako przeciętną (ani dobra, ani złą), jedna dziesiąta (10 proc.) jako dobrą.

Od kwietnia pogorszyły się oceny sytuacji gospodarczej. Za przeciętną uznawało ja w maju 38 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty), za złą 37 proc. - o 4 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem.

Do 13 proc. (o 3 punkty) wzrósł odsetek respondentów deklarujących, że żyje im się źle. Jednak największa grupa - 46 proc. - oceniła, że żyje im się dobrze, a 41 proc. uznało, że ich sytuacja materialna jest zadowalająca.

Wśród badanych przeważało zadowolenie z sytuacji w miejscu pracy. Ponad połowa (56 proc.) oceniła, że jest ona dobra, za złą uznało ja 13 proc., za przeciętną - 29 proc. ankietowanych.

Zadowoleni wyborcy PO

W maju wzrósł odsetek ankietowanych przewidujących poprawę sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku - o 5 punktów, do 20 proc.; ubyło tych, którzy nie spodziewają się zmiany na lepsze (spadek o 4 punkty do 53 proc.)

Jeśli chodzi o oceny sytuacji politycznej o 7 punktów - do 53 proc. - zmalała liczba respondentów przewidujących, że pozostanie ona bez zmian. O 7 punktów, do blisko jednej piątej (19 proc.), wzrósł odsetek tych, którzy spodziewają się poprawy.

Poprawiły się też prognozy kondycji gospodarczej. O 4 punkty - do 24 proc. - przybyło optymistów, o 3 punkty - do 11 proc. - ubyło przewidujących pogorszenie. Ponad połowa - 53 proc. - nie spodziewa się zmian pod tym względem.

Negatywne opinie dominowały w niemal wszystkich grupach społeczno-demograficznych, z wyjątkiem prywatnych przedsiębiorców.

Pod względem preferencji partyjnych zadowolenie częściej niż niezadowolenie wyrażali jedynie zwolennicy PO, negatywne i pozytywne opinie równoważyły się w elektoracie SLD.

Badanie przeprowadzono między 14 a 20 maja na 1048-osobowej, reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy