Reklama

Reklama

Sondaż CBOS. Polsat i Polsat News najbardziej wiarygodne

Telewizja Polsat i Polsat News wypadły najlepiej w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez CBOS. Ankietowani ocenili w nim, że programy informacyjne i publicystyczne prezentowane w obu stacjach są najbardziej wiarygodne. Najgorzej oceniana jest telewizja publiczna.

Dwie piąte badanych (38 proc.) oceniło programy informacyjne i publicystyczne Polsat i Polsat News jako godne zaufania. To wzrost o 4 p.p. względem 2019 roku.

Jednocześnie z 19 do 17 proc. spadła liczba osób, które mają przeciwne zdanie. Oznacza to, że programy Polsat i Polsat News mają zdecydowanie mniej krytyków niż inne stacje. 

"Programy informacyjne i publicystyczne Polsatu i Polsatu News są na ogół pozytywnie oceniane niezależnie od deklarowanych poglądów politycznych" - zauważają autorzy badania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski. Respondentów wylosowano z rejestru PESEL.

Reklama

Jak wypadła konkurencja?

Respondenci ocenili również pozostałe programy informacyjne i publicystyczne. W ocenie 36 proc. badanych, jako godną zaufania można określić programy TVN i TVN24. Tak odbiera je 36 proc. badanych. Jednak wiarygodność stacji kwestionuje 27 proc. respondentów.

Najgorzej oceniana pod względem wiarygodności programów informacyjnych i publicystycznych jest telewizja publiczna. Która z biegiem czasu notuje coraz większe spadki.

W najnowszym badaniu z 2021 roku zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej zadeklarował jeden na czterech pytanych (25 proc, spadek o 6 punktów w stosunku do roku 2019). Wzrósł również odsetek osób oceniających je jako mało wiarygodne lub w ogóle z 38 proc. do 49 proc.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje