Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Polacy wierzą w sens współpracy

81 proc. Polaków wierzy, że działając wspólnie z innymi ludźmi można osiągnąć więcej niż samemu; 9 proc uważa, że współpracując marnuje się czas, a 10 proc. nie zdania w tej kwestii - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Wiara w sens działania wspólnego - podkreśla CBOS - rośnie wraz z poziomem wykształcenia badanych, ale spada wraz z wiekiem. Opnie na temat niewiele zmieniły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Według CBOS, Polacy są nieco bardziej sceptyczni w ocenie skuteczności wspólnego działania przy rozwiązywaniu problemów swojego środowiska, osiedla, wsi/miasta lub potrzebujących.

Jednak także w tej kwestii 75 proc. respondentów zgadza się z opinią, że działając wspólnie z innymi można pomóc potrzebującym lub rozwiązać problemy swojego otoczenia. 18 proc. badanych jest sceptycznych co do możliwości wpływania na sferę publiczną nawet w skali swojego osiedla, wsi lub miasta. 7 proc. ankietowanych trudno było ocenić efektywność współpracy w zarządzaniu dobrem wspólnym.

Reklama

CBOS zaznacza, że w ostatnich kilkunastu latach wyraźnie zauważalny jest stały wzrost wiary w skuteczność inicjatyw obywatelskich. W 2002 roku tylko 50 proc. ankietowanych wierzyło w skuteczność takich działań. Od tego czasu odsetek osób przekonanych o potencjale tego rodzaju działań powoli rośnie (w porównaniu z rokiem 2012 wzrost o 3 punkty procentowe).

Jak podaje CBOS, wiara w skuteczność działania wspólnego na rzecz swojego środowiska generalnie spada wraz z wiekiem, rośnie natomiast z poziomem wykształcenia badanych i oceną własnych warunków materialnych.

Osoby źle oceniające sytuację finansową swoich rodzin są grupą najbardziej sceptycznie nastawioną do możliwości pomocy potrzebującym czy też rozwiązania jakichkolwiek problemów w swoim otoczeniu dzięki współpracy ze współobywatelami. Niemal dwukrotnie częściej niż ogół badanych (35 proc wobec 18 proc.) twierdzą, że nawet działając wspólnie niewiele można zmienić.

64 proc. Polaków zna osoby spoza rodziny, którym byliby gotowi pożyczyć jakąś wartościową rzecz, np. samochód, 35 proc. twierdzi, że nie zna takiej osoby. Gotowość do podzielenia się swoją własnością właściwie nie zmienia się od 2002 roku.

Według CBOS w większości (51 proc.) są również badani deklarujący gotowość do pomocy komuś niespokrewnionemu w dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących lub swojej okolicy zamieszkania, natomiast 45 proc. zaprzecza takiej możliwości.

Najwyższą gotowość do bezpłatnej pracy wspólnie z innymi na rzecz swojego środowiska lub potrzebujących odnotowano w roku 2004. Później spadała, jednak przed czterema laty ponownie zaczęła rosnąć - podkreśla CBOS.

Obecnie odsetek badanych deklarujących gotowość do współpracy w tej sferze jest o 4 punkty procentowe wyższy niż w 2012 roku. 40 proc. badanych wyraża gotowość do prowadzenia wspólnie z kimś spoza rodziny działalności gospodarczej, nieco mniej osób (36 proc.) gotowych jest pomagać komuś niespokrewnionemu w zostaniu radnym lub posłem.

Większość badanych nie jest jednak skłonna zaangażować się wspólnie z innymi w działalność gospodarczą (55 proc.) lub polityczną (61 proc.). W ostatnich dziesięciu latach stan ten prawie się nie zmienia.

25 proc. Polaków nie zna nikogo spoza swojej rodziny, z kim byłoby gotowych współpracować w którejkolwiek z wymienionych dziedzin. Większość jednak (57 proc.) wskazała niektóre obszary, ale nie wszystkie. Natomiast 18 proc. twierdzi, że zna osoby, z którymi byłby gotów współdziałać we wszystkich czterech dziedzinach.

We wszystkich aspektach objętych badaniem gotowość do współpracy rośnie wraz z poziomem wykształcenia i oceną własnych warunków materialnych. Natomiast w większości - poza gotowością do wspólnego działania w sferze polityki - chęć współpracy spada wraz z wiekiem.

Osoby deklarujące poglądy lewicowe ponadprzeciętnie często zgłaszają gotowość do podzielenia się swoją własnością oraz do pomocy na rzecz środowiska bądź potrzebujących lub w zostaniu radnym albo posłem. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety deklarują gotowość do pożyczenia wartościowej rzeczy oraz współpracy gospodarczej.

Według badań CBOS, brak gotowości do współpracy w którejkolwiek z dziedzin zdecydowanie najczęściej zgłaszają najstarsi respondenci (43 proc.) oraz ankietowani określający warunki materialne swojego gospodarstwa domowego jako złe (41 proc.).

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 7-14 stycznia tego roku na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy