Reklama

Reklama

Seremet o przeszukaniach u Jana Burego

Prokurator generalny Andrzej Seremet przedstawił dziś w Sejmie informacje w sprawie przeszukań pomieszczeń posła Jana Burego. - Nie znaleziono w nich przedmiotów istotnych dla śledztwa prokuratury ws. korumpowania osób publicznych i powoływania się na wpływy w instytucjach - oświadczył.

- Żaden przepis ustawy nie nakłada na prokuratora generalnego obowiązku przedstawiania Sejmowi informacji o biegu śledztw. Uznałem jednak za właściwe wystąpienie na forum parlamentu i przedstawienie w możliwie jak najszerszym zakresie informacji o prowadzonym postępowaniu, mając na uwadze szeroki oddźwięk społeczny przeprowadzonych czynności - powiedział Seremet przedstawiając posłom informację o śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie. Zastrzegł, że z uwagi na dobro tego postępowania nie może ujawnić wszystkich dokonanych ustaleń.

Reklama

Seremet informował w piątek Sejm o działaniach prowadzonych wobec szefa klubu PSL Jana Burego. Dwa tygodnie temu CBA na zlecenie prokuratury przeszukało m.in. biuro poselskie i pokój poselski Burego - przeszukania dokonano w ramach śledztwa dot. korumpowania urzędników przez biznesmenów z Leżajska oraz powoływania się na wpływy m.in. w resorcie infrastruktury i rozwoju. Przeszukań dokonano także m.in. u wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza (PO).

"Decyzje były prawidłowe"

Termin przeszukań zbiegł się z terminem poprzedniego posiedzenia Sejmu, na którym głosowano m.in. wniosek o odwołanie szefa MSW - stąd wątpliwości części posłów, którzy - powołując się na opinie prawników - zarzucali prokuraturze nawet bezprawne naruszenie immunitetu poselskiego.

W ocenie Seremeta decyzje o przeszukaniu pomieszczeń należących do posłów Rynasiewicza i Burego były prawidłowe. - Ostateczna ocena należeć będzie do sądu rejonowego, który rozpatrywać będzie zażalenia już złożone przez te osoby - dodał. W jego przekonaniu właściwy był też moment prowadzenia czynności. - Był on po prostu uzasadniony rytmem i kolejnością czynności procesowej - powiedział zapewniając, że prokuratura nie dokonuje politycznych kalkulacji.

Co do dopuszczalności przeszukań pomieszczeń użytkowanych przez posła, Seremet poinformował, że służby sejmowe przygotowały na potrzeby tej sprawy notatkę, z której wynika, że immunitet poselski nie zawiera zakazu dokonania takich czynności. Konieczność jego uchylenia pojawia się w chwili, gdy organa ścigania mają dowody na przedstawienie zarzutów, czyli gdy postępowanie w sprawie zmienia się w postępowanie przeciwko.

- Gdyby prokurator opóźnił czynność narażając na szwank interes śledztwa, zapewne ci sami krytycy formułowaliby zarzut politycznych intencji takiej decyzji, jak to czyniono w przypadku postępowania przygotowawczego przed laty przeciwko byłemu ministrowi sportu - mówił Seremet.

Przedstawiając kalendarium całej sprawy Seremet potwierdził ujawniane już wcześniej przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie informacje, że w wyniku działań CBA na Podkarpaciu zatrzymano i przedstawiono zarzuty korupcji oraz powoływania się na wpływy przedsiębiorcom z paliwowej spółki Maante, którzy przyznali się do zarzuconych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia o uprawianym procederze, wskazując też m.in. na utrzymywanie relacji o takim charakterze z prokuratorem apelacyjnym w Rzeszowie i jednym z prokuratorów tej jednostki w stanie spoczynku. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe, wobec drugiego wystąpiono o areszt, który zastosował sąd, ale z zastrzeżeniem, że można go zamienić, jeśli podejrzany wpłaci poręczenie majątkowe. Mężczyzna wyszedł na wolność po zapłaceniu 500 tys. zł.

To właśnie w ramach weryfikowania wyjaśnień podejrzanych prokuratura i CBA podjęli działania polegające m.in. na żądaniu wydania określonych przedmiotów oraz przeszukaniu pomieszczeń należących m.in. do osób publicznych. Procedura polega na tym, że prokurator sporządza postanowienie z żądaniem wydania określonych w nim rzeczy, a jeśli nie są one wydawane stosuje się kolejne postanowienie - o przeszukaniu - mówił Seremet. Dlatego - jak dodał - tak istotne było jak najszybsze uzyskanie dowodów, w specjalnie do tego przewidzianej procedurze stosowanej do przypadków niecierpiących zwłoki, aby zweryfikować twierdzenia podejrzanych, o których mówili w śledztwie.

W pierwszej kolejności, 2 lipca, przeszukano gabinet

W pierwszej kolejności, 2 lipca, przeszukano gabinet, służbowy samochód i pomieszczenia użytkowane przez wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza z PO (nie ujawniono wyniku przeszukania), a 9 lipca prokurator wydał postanowienia o żądaniu wydania rzeczy oraz przeszukania u posła PSL Jana Burego. Seremet ujawnił, że postanowienie dotyczące Burego obejmowało użytkowane przez niego pomieszczenia w domu poselskim, biurze poselskim na Podkarpaciu, dom posła i dom jego ojca. Według prokuratora generalnego, prokuratorzy dokonali przeszukań łącznie 25 miejsc, wobec wielu osób publicznych.

Jak mówił Seremet, 10 lipca około 8.00 prokurator i 2 funkcjonariuszy CBA weszli do hotelu sejmowego w celu przeszukania pokoju hotelowego posła Jana Burego. O takim zamiarze poinformowano dyrektora hotelu poselskiego, szefa Kancelarii Sejmu, a także osobiście marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Zapewniono, że czynności odbędą się w możliwie dyskretny sposób, z poszanowaniem godności posła.

- Prokurator z funkcjonariuszami CBA oczekiwali w gabinecie wiceszefa kancelarii Sejmu. Gdy poseł Bury przybył na miejsce, został zapoznany z postanowieniem o żądaniu wydania rzeczy. Oświadczył, że nie dysponuje tymi przedmiotami i w związku z tym zdecydowano o rozpoczęciu przeszukania. Pan poseł nie zgłaszał zastrzeżeń do jego przeprowadzenia. W toku przeszukania pomieszczeń Jana Burego nie znaleziono przedmiotów istotnych dla sprawy - mówił prokurator generalny.

Do słów Seremeta odniósł się w sejmowych kuluarach minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Według niego, wystąpienie prokuratora generalnego nie mogło rozwiać wątpliwości co do zasadności działań prokuratury, a Seremet nie mógł zdradzić tajemnicy śledztwa. - To jest tragedia tego postępowania, że dwóch posłów (Bury i Rynasiewicz - PAP) przed wyrokiem de facto zostanie przez opinię publiczną skazanych po tym wystąpieniu prokuratora generalnego, ale to są koszty tego typu debat - powiedział minister.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje