Reklama

Reklama

Seniorzy w Polsce krytycznie o swoim o stanie zdrowia

Tylko co ósma (13 proc.) starsza osoba w wieku powyżej 65 lat oceniła w ankiecie GUS swój stan zdrowia jako co najmniej dobry; 45 proc. zadeklarowało, że jest "taki sobie" - ani dobry ani zły, a pozostałe 42 proc. określiła go jako zły lub bardzo zły.

Dane dotyczące prowadzonego przez GUS badania ankietowego zawarto w informacji, którą Główny Urząd Statystyczny przygotował dla sejmowej komisji polityki senioralnej. Informację zatytułowano: Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się struktury ludności w świetle prognozy na lata 2014 -2050.

Reklama

Jak wynika z danych GUS, wśród 32 krajów sklasyfikowanych pod względem samooceny stanu zdrowia wśród starszych osób Polska zajmuje czwarte miejsce od końca. Gorzej swój stan zdrowia ocenili jedynie starsi mieszkańcy Węgier, Łotwy i Litwy. Najlepiej o swoim zdrowiu wypowiadają się seniorzy z Norwegii, Szwecji i Szwajcarii.

GUS wskazuje, że relatywnie zły stan zdrowia osób starszych widać, jeżeli rozpatrzymy np. częstotliwość długotrwałych problemów zdrowotnych czy chorób przewlekłych, które zadeklarowała ponad połowa osób starszych. Mniejszą sprawność narządów, słabszą mobilność lub ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu wskazało prawie 60 proc. osób w wieku powyżej 65 lat, a wśród osób w bardzo zaawansowanym wieku - aż 80 proc.

Wyniki spisu ludności z 2011 r. pokazywały, że w grupie ludności w wieku co najmniej 65 lat co trzecia osoba (ponad 1,9 mln) była niepełnosprawna - co stanowiło prawie 41 proc. ogólnej zbiorowości osób z niepełnosprawnością.

W końcu 2013 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, w tym ok. 5,7 mln stanowiły osoby w starszym wieku tj. powyżej 65 lat. W latach 1989-2013 liczba osób w starszym wieku wzrosła, a jej udział w ogólnej populacji zwiększył się o 4,7 punktu procentowego - z 10 proc. w 1989 r. do 14,7 proc. w 2013 r. Zgodnie z założeniami prognozy GUS urodzony w 2050 r. mężczyzna będzie miał przed sobą średnio 81,1 lat życia, a więc o 9 lat więcej niż w 2013 r., natomiast przeciętne trwanie życia kobiety wyniesie 87,5, czyli o 6,4 lat dłużej niż obecnie.

Dowiedz się więcej na temat: seniorzy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy