Reklama

Reklama

Sejm zajmie się nowelą ustawy "covidowej"

Sejm w środę (18 listopada) o godzinie 10 rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajmie się projektem noweli ustawy "covidowej", który przewiduje dodatkowe świadczenia postojowe m.in. dla branży gastronomicznej. Posłowie rozpatrzą też projekt zakładający utworzenie trzech nowych działów administracji rządowej.

Zgodnie z harmonogramem posłowie mają zacząć prace od przeprowadzenia drugiego czytania projektu PiS noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Reklama

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowe działy administracji rządowej?

Sejm ma też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej. Projekt wpłynął do Sejmu w poniedziałek, przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Nowy dział geologia ma objąć kwestie wpływające na racjonalne gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa. Wyodrębnienie działu leśnictwo i łowiectwo nastąpi z działu administracji rządowej środowisko. Centrum administracyjne rządu ma być właściwe dla określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji. Centrum ma się także zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi.

Zgodnie ze wstępnym planem prac drugie czytanie projektu zmian w ustawie o działach ma odbyć się w czwartek.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Posłowie prawdopodobnie przeprowadzą też drugie czytanie projektu zmian w Karcie Nauczyciela, w którym zaproponowano wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowanie, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło. Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". Zapis spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich.

Drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który przewiduje zwiększenie dofinansowanie do funduszu o 3 mld zł - to kolejny planowany punkt prac sejmowych.

Sejm ponownie zajmie się wyborem RPO?

Możliwe, że Sejm na obecnym posiedzeniu ponownie zajmie się sprawą powołania rzecznika praw obywatelskich. Znowu jedyną kandydatką na tę funkcję jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz; jej kandydaturę ponownie zgłosiły kluby: Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy wraz z posłami PSL. Kandydata na rzecznika praw obywatelskiej nie zamierza, podobnie poprzednio, zgłaszać klub Prawa i Sprawiedliwości. Rudzińską-Bluszcz poparło do tej pory ponad tysiąc organizacji społecznych. Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września.

W porządku obrad Sejmu jest też II czytanie projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 r. Pod koniec października sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła ten projekt i wprowadziła poprawkę PiS dotyczącą dopuszczalnego zadłużenia samorządów, odrzuciła poprawki opozycji wykreślające m.in. przepisy o zamrożeniu wynagrodzeń w budżetówce.

Posłowie rozpatrzą też projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zakłada, że gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje