Reklama

Reklama

Sejm ogłosił piątego kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa

Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło w piątek personalia kolejnego, piątego oficjalnego kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest nim sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz.

Wcześniej CIS ogłosiło kandydatury do KRS czwórki sędziów: Dariusza Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza, Teresy Kurcyusz-Furmanik i Leszka Mazura.

Reklama

Według informacji opublikowanych w piątek na stronie Sejmu, sędzia Pelewicz w latach 1990-1992 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję asesora sądowego w Janowie Lubelskim. W 1995 r. został powołany na sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 2003 r. Pelewicz został delegowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Natomiast w 2007 r. powołano go na sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Sędzia Pelewicz od 2010 r. do 2016 r. pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Ponadto w latach 2013-2015 był pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości, koordynatorem krajowym ds. zakończenia migracji ksiąg wieczystych. Prowadził także zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych w Rzeszowie.

Jest członkiem zespołu ministra sprawiedliwości ds. opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W opinii na temat Pelewicza, prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Szymon Rożek zwrócił uwagę, że w okresie orzekania w pełnym zakresie, średnia "załatwień" sędziego kształtuje się w granicach średniej wydziałowej.

CIS nie zamieścił informacji dotyczących osób, które zgłosiły poszczególnych sędziów. Jak poinformował wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które - zgodnie z art. 11c ustawy o KRS - nie są podawane do publicznej wiadomości".

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia. Do Sejmu wpłynęło ich 18.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Mateusz Mikowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama