Reklama

Reklama

Sejm odrzucił projekty PiS i Solidarnej Polski ws. nauczania historii

Sejm odrzucił w piątek projekty: rezolucji autorstwa PiS i uchwały przygotowanej przez Solidarną Polskę ws. nauczania historii w szkołach. Projekty te zakładały uchylenie przepisów, które będą obowiązywać od 1 września w szkołach ponadgimnazjalnych.

Solidarna Polska przygotowała projekt uchwały wzywającej Sejm, by wystąpił do Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. PiS przygotował zaś projekt rezolucji wzywającej rząd do zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Według autorów projektów rozporządzenia te prowadzą m.in. do ograniczenia nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych.

Reklama

Za odrzuceniem projektu SP głosowało 273 posłów, przeciw było 147, cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Za odrzuceniem projektu PiS głosowało 269 posłów, przeciw było 148, cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Odrzucenie obu projektów rekomendowała sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży. Podczas środowej debaty w Sejmie przeciwko projektom opowiedziały się PO, PSL i SLD.

Nowa podstawa programowa nauczania wprowadzana jest stopniowo do szkół od 1 września 2009 r. Obecnie obowiązuje w przedszkolach, klasach I-III szkół podstawowych i klasach I-III gimnazjów. Od 1 września 2012 wprowadzana będzie w szkołach ponadgimnazjalnych. Będzie też kontynuowane wprowadzanie jej w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły. W podstawie zapisano, co uczeń będzie musiał umieć na zakończenie danego etapu edukacyjnego. Z rozporządzeniem tym powiązane jest rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.

Zgodnie z nową podstawą programową, w drugiej i trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie będą wybierali, których przedmiotów uczyć się będą na poziomie rozszerzonym, a których jako uzupełniających. Ci, którzy zdecydują się uczęszczać np. do klasy przyrodniczej, politechnicznej lub ekonomicznej, będą mieli obowiązkowy przedmiot "Historia i społeczeństwo".

W zamierzeniu twórców podstawy zajęcia z "Historii i społeczeństwa" mają pomóc zrozumieć uczniom zainteresowanym naukami ścisłymi, jak ważna jest historyczna ciągłość i jak wiele doświadczeń współczesnych jest zakorzenionych w doświadczeniach poprzednich pokoleń. Na zajęciach nauczyciel historii będzie musiał zrealizować cztery spośród dziewięciu wątków, np. "Europa i świat", "Wojna i wojskowość", "Kobieta, mężczyzna, rodzina", "Ojczysty Panteon i ojczyste spory" (ten ostatni ma być realizowany przez wszystkich obowiązkowo). Dany temat będzie mógł być omówiony we wszystkich epokach historycznych albo - odwrotnie - w ramach jednej epoki historycznej będzie można omówić wszystkie tematy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje