Reklama

Reklama

Rzecznik SO w Olsztynie: Kolegium sądu zwolniło Juszczyszyna z rozpoznawania spraw

Kolegium olsztyńskiego sądu okręgowego zwolniło sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznawania spraw w tym sądzie - poinformował rzecznik prasowy SO sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Dodał, że chodzi o bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednocześnie do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku zostanie skierowana sprawa prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego. Chodzi o podarcie projektów uchwał zgłoszonych na piątkowym zebraniu.

Jak poinformował dziennikarzy rzecznik prasowy, w stanowisku kolegium sądu podzielono w całości treść uchwały składu połączonych Izb Sądu Najwyższego - Cywilnej, Karnej i Pracy - z 23 stycznia tego roku i uznano, że orzeczenia wydane z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w SN nie mogą prowadzić do skutecznego zawieszenia w czynnościach służbowych sędziego Juszczyszyna.

"Kolegium SO w Olsztynie, bacząc jednak na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego i stabilności orzeczeń (...), zwolniło sędziego Juszczyszyna z obowiązku rozpoznawania spraw przydzielonych mu w okresie delegowania do orzekania w IX Wydziale Cywilnym-Odwoławczym SO w Olsztynie" - głosi podjęta uchwała kolegium odczytana przez rzecznika prasowego.

Reklama

Sędzia Dąbrowski-Żegalski przekazał, że za uchwałą oddano dziewięć głosów, jedna osoba była przeciw. Jak dodał rzecznik, sędzia Juszczyszyn, obecny na kolegium, nie brał udziału w głosowaniu.

"Nie ma akceptacji dla aroganckich zachowań"

W sprawie skierowania do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku sprawy prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego - za podjęciem uchwały zagłosowało 11 osób, w tym sędzia Paweł Juszczyszyn.

W dokumencie wskazano, że Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża stanowczą dezaprobatę wobec zachowania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego. "To zachowanie miało polegać na zniszczeniu w dniu 7 lutego podpisanego przez sędziów dokumentu w postaci projektu uchwał stanowiących załącznik do protokołu zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie" - głosi uchwała.

Jak wskazano, czyn ten może być zakwalifikowany jako delikt dyscyplinarny, bo - jak mówił rzecznik sądu - chodzi o uchybienie godności urzędu sędziego i naruszenie zasad etyki sędziowskiej.

Dąbrowski-Żegalski poinformował przy tym, że "zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami ze strony prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie nie ma akceptacji dla aroganckich zachowań wyrażających pogardę w stosunku do opinii innych ludzi".

W piątek na zebraniu sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie grupa 31 sędziów zgłosiła trzy projekty uchwał, w których m.in. apelowano do prezesa Macieja Nawackiego o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Do głosowania nad projektami nie doszło, prezes przedarł projekty i zamknął obrady.

Sędzia Juszczyszyn zawieszony

Sędzia Paweł Juszczyszyn z olsztyńskiego sądu rejonowego, który jako sędzia delegowany orzekał także w SO, został w ubiegłym tygodniu zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Ma ono związek z rozstrzygnięciem, które Juszczyszyn podjął, rozpatrując w listopadzie ubiegłego roku apelację w sprawie cywilnej.

Olsztyński sędzia uznał wtedy za konieczne zbadanie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS. Skutkowało to decyzją prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego - a także członka KRS - Macieja Nawackiego o odsunięciu sędziego od orzekania na miesiąc, zaś Izba Dyscyplinarna SN orzekła następnie o zawieszeniu Juszczyszyna.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy