Reklama

Reklama

Rząd przyjął projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Jest to nowa regulacja określająca formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach - poinformował CIR.

Projekt został przedłożony przez ministra rolnictwa.

Projektowane przepisy umożliwią szybką rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zaproponowano podniesienie rangi KGW do poziomu organizacji wyposażonych w osobowość prawną, czyli samorządnych, społecznych organizacji mieszkańców wsi, niezależnych od innych organizacji społeczno-zawodowych rolników (kółek rolniczych), a także od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Reklama

Co się zmieni?

Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich nie mają osobowości prawej i są częścią Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna zapewnią niezbędne warunki do realizacji zadań ustawowych i statutowych kół, które będą również mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi w formie dotacji. Obecnie KGW nie mogą korzystać z dotacji.

Koło Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ok. 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia (powstałe po 2004 r.).

Organizacje te skupiają ponad milion osób. Daje to średnio ok. 60 kół działających w powiecie.

KGW reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje