Reklama

Reklama

Rząd przedstawia plan dla Śląska

Budowa nowych dróg, remonty na kolei, ulgi oraz środki dla przemysłu - to główne założenia programu dla Śląska rządu Ewy Kopacz. Plan został przedstawiony podczas wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w Katowicach. "Chcę podkreślić, że to posiedzenie jest pierwszym w najnowszej historii Polski posiedzeniem Rady Ministrów poza stałą siedzibą rządu" - podkreślała Ewa Kopacz.

"Jesteśmy dziś na Śląsku ponieważ dziś Rada Ministrów przyjmuje program dla Śląska, który ma być kołem zamachowym rozwoju tego regionu; ma być kołem zamachowym dla śląskiego górnictwa, przedsiębiorczości i szansą dla śląskiej młodzieży" - podkreśliła szefowa rządu.

Zapewniła, że to bardzo konkretny plan, który bierze się z "ogromnego szacunku dla tego regionu". Przypomniała, że zapowiedziała przygotowanie takiego programu podczas negocjacji z górnikami w styczniu; jak podkreśliła, teraz dotrzymuje danego wtedy słowa.

W posiedzeniu rządu uczestniczą także m.in. wojewoda śląski Piotr Litwa oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Pierwsza część posiedzenia została otwarta dla mediów.

Reklama

Premier Ewa Kopacz przyjechała do Katowic w poniedziałek i tego dnia rozmawiała m.in. o programie dla Śląska z przedstawicielami związków górniczych i samorządowcami.

Z założeń programu, do których dotarła PAP, wynika, że wśród zawartych w nim działań są m.in. budowa nowych dróg i remonty na kolei, ulgi oraz środki dla przemysłu, m.in. na konkretne przedsięwzięcia, a także zwiększenie zadań i budżetów części instytucji.

Wśród projektów infrastrukturalnych w programie założono przesunięcie z listy rezerwowej na podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych odcinków tras ekspresowych S1 i S69. Dokument wymienia też przygotowywaną budowę autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa (ze środków budżetowych), planowaną budowę odcinka A1 Częstochowa-Tuszyn (ze środków pozabudżetowych), a także budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby oraz trasy S11 od węzła z A1 w kierunku Kępna.

Inwestycje kolejowe w woj. śląskim mają sięgnąć w obecnej perspektywie unijnej ponad 9 mld zł (znaleźć ma się w tym szereg inwestycji w ramach instrumentu Łącząc Europę); program potwierdza też m.in. dokończenie ciągnącej się od lat modernizacji kolejowej linii E30 Katowice-Kraków.

Wśród rozwiązań dla przemysłu w programie znalazła się m.in. propozycja obniżenia obciążeń dla firm energochłonnych - związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd, a także rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym podatkiem VAT o metale nieżelazne (VAT opłaca kupujący, a nie sprzedający).

Ponadto powstać miałby ogólnokrajowy program ze środkami na obniżanie emisji i ograniczanie zużycia zasobów w firmach. Zasygnalizowano też działania na rzecz branży hutniczej prowadzące do wzrostu produkcji stali - i zwiększenia zużycia węgla, m.in. poprzez walkę z nieuczciwą konkurencją spoza UE.

Jedną ze sztandarowych pozycji programu może stać się projekt dotyczący zgazowania węgla kamiennego (o oszacowanej wartości rzędu 1,9-4,4 mld zł). Według Jaworowskiego miałby on m.in. dotyczyć naziemnej instalacji w zakładach azotowych w Kędzierzynie-Koźlu (planowanej już przed kilkoma laty).

Działania związane z rynkiem pracy to m.in. wdrożenie programu dualnego kształcenia zawodowego (rozwijany już w regionie tzw. program K2), kierunkowe zwiększenie budżetów wojewódzkich urzędów pracy w Katowicach i Krakowie, a także zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa m.in. dla unijnych projektów aktywizujących na rynku pracy.

Poprawie funkcjonowania otoczenia instytucjonalnego w regionie ma służyć powrót do prac parlamentarnych nad ustawą metropolitalną (według premier Kopacz ma ona szanse na uchwalenie jeszcze w tej kadencji), a także powołanie społecznej rady ds. rozwoju Śląska.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama