Reklama

Reklama

Rząd o projekcie ws. darmowej pomocy prawnej

Rząd ma we wtorek zająć się projektem ustawy o darmowej pomocy, informacji prawnej i edukacji prawnej, zwanej "Prawem dla każdego". To jeden z projektów, które premier Ewa Kopacz zapowiedziała w swym expose.

Projekt przewiduje, że w całym kraju ma powstać ponad 1500 punktów darmowej pomocy prawnej. Jeden punkt ma służyć 25 tys. mieszkańców,  ze szczególnym naciskiem na mniejsze miejscowości, bo w dużych miastach - jak mówił niedawno wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń - są organizacje pozarządowe, które od lat pomagają w świadczeniu pomocy prawnej potrzebującym.

Punkt świadczenia pomocy prawnej będzie organizowany na poziomie powiatowym. Jeżeli powiat liczy mniej niż 50 tys. mieszkańców, to w takim powiecie będą przynajmniej dwa punkty; jeżeli zaś jest więcej mieszkańców, tych punktów będzie odpowiednio więcej na każde kolejne rozpoczynające się 25 tys. mieszkańców.

Reklama

W projekcie przyjęto, że pomoc ma przysługiwać osobom spełniającym w ostatnim roku kryterium dostępu do świadczeń z pomocy społecznej, a także osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń nagłych, takich jak katastrofa naturalna, klęska żywiołowa czy awaria techniczna oraz osobom, które ukończyły 75 lat, kombatantom i weteranom.

W myśl projektu, pomoc prawna ma polegać na: poinformowaniu uprawnionego o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (oprócz pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym); sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe, pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomocy prawnej udzielać mają adwokaci i radcowie prawni, w ramach umów zawieranych przez władze powiatowe z korporacjami adwokacką i radcowską, a ponadto jedną piątą punktów prowadzić mają organizacje pozarządowe współpracujące z adwokatami lub radcami prawnymi.

Oprócz darmowej pomocy prawnej i informacji prawnej (w formie infolinii w każdym województwie, obsługiwanej przez wyłonioną w konkursie organizację społeczną) projekt mówi też o edukacji prawnej społeczeństwa, którą prowadzić mają organizacje społeczne.

Według planów ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej ma wejść w życie od początku 2016 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje