Reklama

Reklama

​RPO sprawdza mobbing i dyskryminację w służbach

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do szefów służb mundurowych z prośbą o informację na temat działań podejmowanych przez nich w celu przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego w relacjach służbowych.

Pismo na początku sierpnia zostało wysłane do szefów: sił zbrojnych, ABW, Agencji Wywiadu, BOR, CBA, Straży Pożarnej, policji, Służby Celnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej.

"Naszym celem jest analiza i ocena, w jaki sposób służby mundurowe instytucjonalnie przeciwdziałają dyskryminacji. W szczególności chcemy sprawdzić, czy funkcjonariusze i funkcjonariuszki są chronieni przed dyskryminacją bezpośrednią, np. za względu na płeć, w tym przed molestowaniem seksualnym" - powiedziała PAP zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek.

Reklama

"To grupy zawodowe, w których mamy do czynienia z jednej strony z małą liczbą kobiet, z drugiej - z dużym stopniem zhierarchizowania. Dlatego konieczne są precyzyjne i konkretne procedury, które zapewniają niezbędną ochronę przed dyskryminacją" - podkreśliła Spurek.

Wyjaśniła, że wystąpienie RPO nie jest reakcją na konkretną skargę, ale ma charakter systemowy. "Chcemy przeanalizować te przepisy pod kątem właściwego zabezpieczenie, szczególnie kobiet, przed zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji" - powiedziała.

RPO poprosił o udostępnienie kopii regulacji wewnętrznych dotyczących zasad i trybu zgłaszania przez funkcjonariuszy i żołnierzy informacji o nieprawidłowościach w relacjach służbowych oraz o dyskryminacji.

Rzecznik jest również zainteresowany danymi na temat liczby prowadzonych postępowań - dyscyplinarnych, karnych, cywilnych i administracyjnych - związanych ze zjawiskiem mobbingu lub dyskryminacji oraz wyników tych postępowań.

Służby mają 30 dni na odpowiedź Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Dowiedz się więcej na temat: Rzecznik Praw Obywatelskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama