Reklama

Reklama

RPO pyta resort zdrowia o egzaminy z jęz. polskiego dla polskich lekarzy

​Polacy, którzy ukończyli studia medyczne w języku angielskim, w celu uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza muszą zdać egzamin ze znajomości języka polskiego. Przepis ten budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił się w tej sprawie do resortu zdrowia.

W związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych, 18 stycznia br. weszła w życie ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, której konsekwencją jest wymóg zdawania egzaminu z języka polskiego przez wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby w Polsce wykonywać swój zawód. Dotychczas obywatele UE składali jedynie oświadczenie o znajomości języka.

Obowiązek zdawania egzaminu z języka polskiego nie dotyczy absolwentów studiów medycznych w języku polskim, ale objęci są nim np. Polacy, którzy ukończyli studia w języku angielskim na polskiej lub zagranicznej uczelni.

Reklama

Zaniepokojenie trybem potwierdzania znajomości języka polskiego przez wszystkie osoby, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, wyraził rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie adresowanym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Poprosił on resort o analizę tego problemu i przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości dokonania zmian prawnych.

Zaznaczył, że wątpliwości, co do zasadności i celowości składania egzaminu przez wszystkie osoby, które studiowały w języku obcym, zgłaszali również lekarze, m.in. Naczelna Rada Lekarska . Chodzi tu głównie o obywateli polskich, dla których polski jest językiem ojczystym i którzy kształcili się w tym języku przed rozpoczęciem studiów oraz zdawali w nim inne egzaminy, np. maturę lub Lekarski Egzamin Końcowy.

- Nie sposób nie zauważyć, że obowiązek złożenia egzaminu z języka polskiego stanowi dodatkową barierę w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu przez polskich obywateli, którzy zdobyli wykształcenie na zagranicznych uczelniach medycznych i wyrażają zainteresowanie wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce - ocenił rzecznik.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje