Reklama

Reklama

Ranking Liceów STEM. Zwycięzcą XIV LO im. Staszica w Warszawie

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie zwyciężyło w pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 wskazującym szkoły najlepiej kształcące w zakresie matematyki, chemii, fizyki z astronomią oraz informatyki.

Na drugim miejscu w rankingu STEM jest Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, a na trzecim - LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Na czwartym miejscu znalazło się V LO w Bielsku-Białej, piątym - Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, szóstym - LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, siódmym - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ósmym - XIII LO w Szczecinie, dziewiątym - VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, dziesiątym - I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Na jedenastym miejscu jest III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, dwunastym - CXXII LO im. Ignacego Domeyki w Warszawie, trzynastym - XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, czternastym - VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie, piętnastym - VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, szesnastym - VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, siedemnastym - VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, osiemnastym - IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, dziewiętnastym - Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie, dwudziestym - XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Reklama

Celem Rankingu STEM Perspektywy 2015 jest pobudzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka - a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Ranking został oparty na trzech kryteriach

W rankingu STEM (nazwa od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka) uwzględniono 200 liceów z całej Polski. Uwzględniono te szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Nad prawidłowością przygotowania Rankingu ustaleniem jego metodologii, nadzorem nad weryfikacją danych oraz zatwierdzeniem i ogłoszeniem wyników czuwała kapituła złożona z osób zaufania publicznego, mających uznany dorobek w dziedzinach objętych rankingiem.

Przewodniczącym Kapituły jest rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusz Słomka. W skład Kapituły wchodzą: dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prof. Irmina Herburt, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Stanisław Chwirot, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej prof. dr hab. Krzysztof Diks, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu Wojciech Małecki oraz prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński.

Zwycięzca pierwszej edycji rankingu STEM - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica - jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie; powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską - uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego - pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom rankingu odbędzie się 30 czerwca w Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie podczas konferencji "Lean in STEM" poświęconej promowaniu kariery w obszarze STEM. W konferencji - organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ambasadę USA w Warszawie i Fundację Edukacyjną Perspektywy - uczestniczyć będą przedstawiciele uczelni i przemysłu, dyrektorzy liceów, młodzi naukowcy i goście zagraniczni.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje