Reklama

Reklama

Prokuratura odrzuciła zażalenie pokrzywdzonej ws. komornika

Prokuratura uznała za niezasadne zażalenie na umorzenie śledztwa przeciwko komornikowi, który w wyniku błędu zajął konto mieszkanki Sochaczewa o takim samym imieniu i nazwisku jak dłużniczka. Zażalenie złożyła pokrzywdzona. Teraz trafiło ono do sądu.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka płockiej prokuratury okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska, zażalenie rozpoznawała Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie, podejmując ostatecznie decyzję o skierowaniu go do rozstrzygnięcia przez tamtejszy sąd rejonowy.

Reklama

- Prokurator nie przychylił się do zażalenia i skierował je do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie - powiedziała Śmigielska-Kowalska.

Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie umorzyła śledztwo przeciwko komornikowi, wskazując na brak znamion czynu zabronionego. Wcześniej postawiono mu zarzut niedopełnienia obowiązków w postępowaniu egzekucyjnym.

Pokrzywdzona w sprawie mieszkanka Sochaczewa, której komornik niezasadnie zajął konto, złożyła zażalenie 7 marca. Teraz sąd, rozpoznając zażalenie, może podjąć dwie decyzje: uwzględnić i przekazać sprawę prokuratorowi, wskazując jednocześnie, co powinien prokurator w sprawie zrobić, lub uznać zażalenie za niezasadne, co oznaczałoby utrzymanie w mocy postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa.

Komornik wszczął postępowanie egzekucyjne

W komunikacie informującym o umorzeniu śledztwa Prokuratura Okręgowa w Płocku, która nadzorowała śledztwo w sprawie działań komornika, informowała, że komornik wszczął postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela. Do wniosku załączone było pismo Sądu Rejonowego w Sochaczewie wraz z wykazem z ksiąg wieczystych, gdzie figurowały dane dwóch osób o takich samych imionach i nazwiskach, przy czym przy jednym z nich widniał numer PESEL.

- Wierzyciel wskazał ten numer jako należący do dłużniczki. Przepisy procedury cywilnej, odnoszące się do postępowania egzekucyjnego, nie nakładają na komornika obowiązku weryfikowania danych dłużnika wskazanych przez wierzyciela  - zaznaczyła prokuratura.

Prokuratura podała też, że postępowanie zostało umorzone - wobec braku znamion czynu zabronionego - także w pozostałych wątkach, w tym: ujawnienia tajemnicy bankowej przez pracowników dwóch banków w związku z realizacją zajęcia środków pieniężnych oraz wprowadzenia w błąd komornika przez pełnomocnika wierzyciela, poprzez wskazanie niewłaściwych danych dłużnika, co doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innej osoby niż dłużnik.

"Samorząd komorniczy z satysfakcją i ulgą przyjął informację o postanowieniu prokuratury" - napisał w wydanym oświadczeniu prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek. Dodał, że do komorników docierają już sygnały "o powstałej praktyce wpisywania numeru PESEL dłużnika w orzeczeniach sądów, co niewątpliwie przyczyni się do zminimalizowania możliwości powstawania podobnych pomyłek w przyszłości".

Początkowo w październiku 2012 r. sochaczewska prokuratura umorzyła postępowanie, uznając, że doszło do błędu komornika, ale był on nieumyślny. Decyzję tę uchyliła potem płocka prokuratura, która nakazała podjąć śledztwo.

Pod koniec stycznia br. Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie postawiła komornikowi, Ryszardowi M., zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez niezweryfikowanie tożsamości osoby wskazanej jako dłużnik. Komornik - zawieszony w czynnościach przez ministra sprawiedliwości - bronił się, argumentując, że PESEL dłużnika wskazał mu adwokat wierzyciela, a on sam nie miał obowiązku tego weryfikować.

Sprawa była szeroko opisywana w mediach

Sprawa, która była szeroko opisywana w mediach, dotyczyła postępowania egzekucyjnego prowadzonego od 30 marca do 11 kwietnia 2012 r., a niedopełnienie obowiązków miało polegać na niezweryfikowaniu tożsamości dłużnika mimo istniejących co do tego wątpliwości.

W styczniu br. rada komornicza przekazała poszkodowanej Danucie B. zajęte 28 tys. zł wraz z odsetkami. Wyraziła też ubolewanie z powodu sytuacji, w której kobieta się znalazła. Rada oznajmiła wówczas, że zamierza dochodzić zwrotu tych pieniędzy od adwokata wierzyciela, jej zdaniem winnego błędu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie pod koniec stycznia informowała PAP, że adwokatowi, który wskazał komornikowi PESEL kobiety z Sochaczewa, niebędącej dłużnikiem, grozi postępowanie dyscyplinarne.

Dowiedz się więcej na temat: prokuratura | postępowanie | komornik | błąd

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama