Reklama

Reklama

Prezydent podpisał nowelizację ustawy ws. informatyzacji postępowań administracyjnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy regulującą informatyzację postępowań administracyjnych oraz elektroniczny obieg akt i dokumentów w sądach administracyjnych.

Sejm przyjął nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 12 kwietnia br. Przygotowana przez rząd nowela jest jednym z kolejnych etapów wprowadzanej od kilku lat informatyzacji postępowań sądowych.

Reklama

"Obecnie trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ten umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych" - zaznaczało w marcu Centrum Informacyjne Rządu.

Podpisana nowelizacja - zdaniem autorów - ma umożliwić sądom administracyjnym wprowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań. "Zapewni także obywatelom i instytucjom publicznym możliwość niezakłóconej i bezpiecznej realizacji w systemie teleinformatycznym różnych czynności procesowych oraz ujednolicenie systemu prawnego związanego z informatyzacją postępowania sądowego przez wprowadzenie (...) rozwiązań prawnych analogicznych do tych obowiązujących obecnie w postępowaniu cywilnym. Ponadto wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi" - wskazał CIR.

W noweli określono m.in. formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej, a także zmieniono regulacje odnoszące się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych numerów PESEL, KRS, NIP i REGON.

Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, "wprowadzenie takiego wymogu jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania przyszłego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowania sądowo-administracyjnego, który obejmować będzie miliony potencjalnych użytkowników". "Chodzi o zapewnienie możliwości odpowiedniego zarządzania danymi dotyczącymi stron postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych, które pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację i tym samym bezpieczne korzystanie z systemu" - czytamy w uzasadnieniu.

Zmiana ma też doprecyzować przepisy dotyczące doręczeń, w tym elektronicznych. Natomiast prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje