Reklama

Reklama

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z członkami komisji do spraw pedofilii

Prezydent Andrzej Duda spotkał z członkami Państwowej Komisji ds. Pedofilii - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Przewodniczący komisji Błażej Kmieciak przekazał, że rozmowa dotyczyła m.in. wstępnych refleksji na temat kierunków zmian polskiego prawa w celu ochrony dzieci.

"Członkowie komisji przedstawili projekt zmian legislacyjnych zmierzających do zwiększenia ochrony prawnokarnej małoletnich pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozmowa dotyczyła również formalno-organizacyjnych aspektów bieżących prac komisji" - poinformowano w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta.

Reklama

Jak zaś przekazał przewodniczący Kmieciak, komisja została zaproszona na spotkanie przez prezydenta Dudę. - Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż jest to spotkanie po blisko pół roku od momentu rozpoczęcia funkcjonowania przez komisję. Przedstawiliśmy prezydentowi dotychczasowe działania, jakie podejmujemy zarówno od strony teoretycznej, badawczej, jak i praktycznej, okołoprocesowej - powiedział.

- Przedstawiliśmy prezydentowi również specyfikę spraw, jakie do nas docierają oraz pewne wstępne refleksje dotyczące kierunków zmian polskiego prawa mających na celu ochronę małoletnich przed przemocą seksualną, w tym ochronę też w obecnej sytuacji pandemicznej, gdy występuje szczególnie narażenie na cyberprzemoc - mówił Kmieciak. Jak dodał, "mamy różne pomysły, różne obserwacje - poszczególni członkowie komisji przedstawiali prezydentowi tego typu uwagi".

"To było tego typu spotkanie"

Kmieciak sprecyzował, że "z naszej perspektywy kluczowe jest, aby polskie prawo karne jak najlepiej chroniło ofiarę, osobę małoletnią i była to wyraźna, i konkretna ochrona". - W tym kontekście chodzi o szczególną ochronę małoletnich w czasie, w którym mogą paść ofiarą nadużyć seksualnych, które coraz częściej są kreowane i kierowane poprzez sieć - wskazał.

Przewodniczący dodał, że nie ukrywa, iż ma nadzieję na współpracę z Kancelarią Prezydenta, choćby w zakresie inspiracji dla projektów zmian legislacyjnych.

- To było tego typu spotkanie, mam nadzieję, że nie ostatnie - podkreślił przewodniczący komisji mówiąc o wtorkowych rozmowach w Kancelarii Prezydenta. Przypomniał, że niedawno - w końcu stycznia - członkowie komisji spotkali się już z prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim oraz komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem.

"Blisko 90 spraw"

"W zgodnej opinii członków komisji oraz przedstawicieli Policji, wspólna i regularna praca może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa małoletnich poniżej lat 15. W tym celu została wyznaczona osoba z Komendy Głównej Policji do współpracy z Państwową Komisją ds. Pedofilii" - informowano po spotkaniu.

W końcu listopada ubiegłego roku Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Wniosek taki może złożyć każda osoba, która wie o takim przypadku. Wnioski można składać osobiście, e-mailem lub wysłać pocztą.

W ostatni piątek komisja przekazała, że trafiło do niej już blisko 90 spraw. W ponad 30 sprawach komisja skierowała do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Komisja ds. pedofilii utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu 2019 roku. Jej powstanie zapowiadał wcześniej premier Mateusz Morawiecki po emisji filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Nowo powołani członkowie komisji złożyli ślubowanie w lipcu 2020 roku. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama