Reklama

Reklama

Pracownicy ministerstw dostali nagrody. Także ci zatrudnieni w nieistniejących już resortach

W odpowiedzi na interpelację posłanki opozycji ministerstwa, także te, które zostały zlikwidowane, poinformowały, jakie nagrody wypłaciły swoim pracownikom. Łączne kwoty przeznaczane na ten cel wahały się od niecałych 12 tys. do ponad 4,4 mln zł. Najwięcej na nagrody przeznaczyło Ministerstwo Zdrowia.

Posłanka Lewicy Karolina Pawliczak wystosowała do wszystkich ministerstw interpelacje w sprawie nagród dla urzędników - informuje polsatnews.pl. Jak wskazała, w ramach ustawy budżetowej na rok 2021 zostały ustalone m.in. zmiany zasad dotyczących naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe jest przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane.

Reklama

W odpowiedzi na interpelację wiceszefowej SLD wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że "w 2020 roku wypłacone zostały nagrody dla pracowników Ministerstwa Zdrowia w kwocie 4 424 656,22 zł finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków europejskich". "Średnia wypłaconych nagród w Ministerstwie Zdrowia wyniosła 6 632,67 zł na osobę" - dodał.

Zastrzegł jednak, że nie może ujawnić tego, kto otrzymał jaką nagrodę, ponieważ mogłoby to skutkować naruszeniem dóbr osobistych pracowników resortu.

Wiceminister dodał, że możliwe będzie nagradzanie urzędników także za 2021 rok. "Nagrody będzie można przyznać za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia środków na wynagrodzenia" - wskazał Kraska.

Nagrody w innych resortach

Na pismo Pawliczak odpowiedzieli także urzędnicy z innych resortów. Pracownikom nieistniejącego już Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypłacono nagrody pieniężne w łącznej kwocie 1 088 450 zł - poinformował wiceminister Włodzimierz Bernacki. Wysokość tych nagród wynosiła od 700 do 15 000 zł brutto.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał, że pracownikom jego resortu w 2020 roku wypłacono nagrody w łącznej kwocie 417 342,30 zł, a średnia wysokość poszczególnych nagród wyniosła 3 260,49 zł.

Wiceszef MEN Dariusz Piontkowski poinformował, że pracownikom jego ministerstwa wypłacono nagrody na łączną kwotę 700 570,51 zł, a wysokość nagród jednostkowych kształtowała się od 211,57 zł do 9115,87 zł.

Blisko 30 tys. zł nagrody dla jednego urzędnika

Z resortu spraw zagranicznych odpowiedzi udzielił wiceminister Piotr Wawrzyk. "MSZ uprzejmie informuje, że w 2020 r. wydatkowana kwota na nagrody dla pracowników Ministerstwa wyniosła 236 700,00 złotych brutto. Nagrody otrzymało 72 pracowników, gdzie średnia wysokość pojedynczej nagrody wynosiła 3 074,03 złotych brutto" - napisał.

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii na nagrody wydano łącznie 11 964 tys. zł. "Wysokość wypłaconych dodatkowych środków kształtowała się pomiędzy 500 zł a 29 750 zł" - poinformowała wiceminister Iwona Michałek. 

Ministerstwa Rolnictwa, Infrastruktury i Rodziny i Polityki Społecznej poinformowały z kolei, że ich urzędnicy nie zostali nagrodzeni w 2020 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama