Reklama

Reklama

Polska zwiększy wydatki na obronność

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy zwiększającej liczebność sił zbrojnych i wydatki obronne do co najmniej 2,5 proc. PKB do roku 2030 – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Przedłożony przez ministra obrony projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB. Ma on być odnoszony do PKB z tego samego roku, a nie do PKB z roku poprzedniego.

Wydatki na obronność mają w 2018 r. wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo - do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r.

CIR przypomniało, że oznacza to realizację przez Polskę ustaleń państw NATO podjętych na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz wypełnienie deklaracji polskich rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg metodologii NATO, tj. w odniesieniu do budżetu roku bieżącego).

Reklama

"Pozwoli to na zwiększenie zdolności państwa do obrony oraz przeciwstawienia się agresji ze strony innych krajów, w tym zdolności do odstraszania oraz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i w cyberprzestrzeni" - ocenił rząd.

Ponadto zwiększenie wydatków obronnych ma umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych, doskonalenie narodowego planowania obronnego na szczeblu strategicznym. Zwiększone środki mają pozwolić na modernizację techniczną "przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego".

"Stworzony zostanie wydolny system ochrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Dojdzie do zintegrowania Wojsk Obrony Terytorialnej z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. Wzrost wydatków na obronność jest także konieczny w kontekście sojuszniczego zaangażowania w obronę tzw. wschodniej flanki NATO" - podano w komunikacie CIR.

Projekt nowelizacji zakłada zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych RP do 200 tys. żołnierzy. "Obecnie obowiązujący limit  (150 tys. stanowisk) jest niewystarczający, zważywszy na formowanie się WOT" - zaznaczyło CIR. W ramach nowego limitu nie więcej niż 130 tys. etatów ma być przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych.

Znowelizowane przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt zakładający zwiększenie wydatków obronnych i liczebność armii został opublikowany w kwietniu. Według szacunków projektodawców, zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy