Reklama

Reklama

Pogorszyły się notowania Andrzeja Dudy. Sondaż CBOS

Działalność Sejmu dobrze oceniło 19 proc., źle 68 proc. respondentów. Prace Senatu pozytywnie ocenia 31 proc. badanych, negatywnie – 49 proc. Pogorszyły się oceny prezydenta. Andrzej Duda nie miał tak niskich notowań od objęcia urzędu w 2015 roku - odnotowało Centrum Badania Opinii Społecznej w listopadowym sondażu.

Centrum zaznacza, że ze względu na sytuację epidemiczną badanie realizowane było w ramach procedury mixed mode. Każdy respondent wybierał sposób przeprowadzenia wywiadu - albo wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), albo wywiad telefoniczny (CATI), albo samodzielne wypełnienie ankiety przez internet (CAWI). W stosunku do poprzedniego badania CBOS mniej respondentów niż przed miesiącem odpowiadało bezpośrednio ankieterowi, więcej telefonicznie i przez internet.

Reklama

Działalność Sejmu dobrze oceniło 19 proc. (tyle samo w badaniu z ostatniej dekady października), źle 68 proc. respondentów CBOS (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu).

O pracach Senatu pozytywnie wypowiedziała się niespełna jedna trzecia badanych - 31 proc. (o 3 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu), a z dezaprobatą niemal połowa - 49 proc. (spadek o 5 p. proc.).

Najgorszy odbiór prezydentury Dudy od 2015 roku

Jak zaznaczają autorzy badania, odnotowano najgorszy odbiór prezydentury Andrzeja Dudy od objęcia przezeń urzędu w 2015 r. Pozytywnie o działalności prezydenta wypowiedziało się dwie piąte Polaków - 41 proc. - o jeden punkt procentowy mniej niż w ostatnim październikowym badaniu CBOS). Ponad połowa - 52 proc. (wzrost o 3 p. proc.) wyraziła niezadowolenie z prezydentury Dudy.

"Od września nastąpiło znaczne pogorszenie opinii o Trybunale Konstytucyjnym, które obecnie są najbardziej krytyczne, odkąd je monitorujemy, czyli od 2002 roku" - zaznaczył ośrodek w komunikacie z najnowszego badania.

Złe oceny działalność TK wyraziło 59 proc. respondentów - o 26 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu dotyczącym TK przeprowadzonym we wrześniu. Dobrze oceniła TK jedna piąta badanych (20 proc. - spadek o 9 punktów).

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności aborcji ze względu na ciężkie upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu negatywnie przełożył się na społeczny odbiór tej instytucji. Oceny pracy TK są obecnie rekordowo złe" - zaznaczyło CBOS.

Respondentów wylosowano z rejestru PESEL

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadziło na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, stosując procedurę mixed-mode. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w od CBOS (metoda CAWI).Zestaw pytań i struktura sondażu były takie same.

Badanie zrealizowano 5-15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. CATI i 14,6 proc metodą CAWI).

Poprzednie badanie ocen parlamentu i prezydenta CBOS zrealizowało 19-29 października na próbie liczącej 1040 osób (w tym: 49,7 proc. metodą CAPI, 35,1 proc. - CATI i 15,2 proc. CAWI).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje