Reklama

Reklama

Po strajku część nauczycieli ma wolne

W poniedziałek w części szkół, mimo zakończonego w sobotę strajku nauczycieli, nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych, gdyż są to dni wolne od zajęć z puli tzw. dni wolnych w dyspozycji dyrektora.

Poniedziałek i wtorek (29 i 30 kwietnia) to dni poprzedzające tzw. długi weekend majowy - 1 i 3 maja (środa i piątek) są dniami ustawowo wolnymi od pracy, a więc także dniami ustawowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Reklama

Dni wolne do dyspozycji dyrektora to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Dni wolne do dyspozycji dyrektora

W szkołach podstawowych i gimnazjach (obecny rok szkolny jest ostatnim rokiem ich istnienia) może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, a w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego - do sześciu.

Liczba dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły określona jest w rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego.

W sobotę o godzinie 6 rano zakończył się - rozpoczęty 8 kwietnia - strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Trwał 19 dni.

W związku ze strajkiem w części szkół ponadgimnazjalnych maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły w piątek - w dniu zakończenia roku szkolnego dla uczniów programowo najwyższych klas liceów ogólnokształcących i techników. W pozostałych maturzyści odbiorą świadectwa w poniedziałek lub we wtorek. 6 maja rozpoczną się matury.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje