Reklama

Reklama

Nowy projekt podwyżek. Takie pensje dostaną najważniejsi urzędnicy

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli nowy projekt ustawy w sprawie podwyżek dla urzędników państwowych. Zgodnie z nim miesięczne wynagrodzenie najważniejszych osób w kraju wzrośnie niemal o 3,9 tysięcy złotych miesięcznie. Partia rządząca zrezygnowała z przyznania wyższych uposażeń posłom i senatorom, ale pozostała przy rozwiązaniu zakładającym przyznanie pensji zarówno obecnym, jak i byłym pierwszym damom.

Kluczowa zmiana w porównaniu z poprzednim projektem złożonym przez PiS - obok rezygnacji z przyznania wyższych pensji senatorom i posłom - polega na wprowadzeniu dodatku wyrównawczego w wysokości 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego, które przysługuje podsekretarzowi stanu i który wyniesie 3886,25 zł. 

Zgodnie z nowym projektem dodatek wyrównawczy będzie przysługiwał między innymi głowie państwa, szefowej rządu oraz jej ministrom i wiceministrom.

Jeśli zmiany wejdą w życie, miesięczne wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie odpowiednio wzrosną. O jakich kwotach mówimy? Stacja TVN24 Biznes i Świat, opierając się na projekcie złożonym w Sejmie przez posłów PiS, stworzyła zestawienie obecnych i przyszłych uposażeń, zawierających przewidywane podwyżki:

Reklama

- Prezydent, który zarabia obecnie miesięcznie 20 137 zł zgodnie z nowym projektem ma dostawać 24 023 zł.

- Pierwsza dama, której do tej pory z tytułu pełnionej funkcji nie przysługiwało żadne wynagrodzenie, ma otrzymywać pensję w wysokości 13 213 zł

- Premier, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Marszałek Sejmu dostaną wynagrodzenie w wysokości 20 561 zł. Ich pensja zawiera się obecnie w kwocie 16 675 zł.

- Wicepremier oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli otrzymają miesięczne uposażenie w wysokości 18 795 zł. Do tej pory otrzymywali miesięcznie 14 909 zł.

- Ministrom stojącym na czele poszczególnych resortów oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich będzie przysługiwać miesięczna pensja w wysokości 18 406 zł. Obecnie uzyskiwali wynagrodzenie w kwocie 14 520 zł.

- Sekretarz Stanu będzie pobierał pensję w wysokości 16 393 zł. Obecnie  jego uposażenie wynosi 12 507 zł.

- Podsekretarz Stanu oraz wojewoda dostaną wynagrodzenie zawierające się w kwocie 15 332 zł. Obecnie ich pensja wynosi 11 446 zł.

- Wicewojewoda uzyska pensję w wysokości 14 485 zł. Obecnie zarabia 10 559 zł.

- Posłom i Senatorom zgodnie z nowym projektem PiS nie przysługują podwyżki wynagrodzeń i nadal będę otrzymywać miesięczną pensję zawierającą się w kwocie 12 365 zł.

- Byli prezydenci, którzy do tej pory mogli liczyć na uposażenie w wysokości 9 273 zł, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 18 017 zł.

- Byłe pierwsze damy, którym dotąd nie przysługiwało żadne wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez nie w przeszłości funkcji, mają zgodnie z nowym projektem otrzymywać 9 909 zł.

Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 września 2016 roku.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy