Reklama

Reklama

Nowicka i Holland wśród laureatów "Okularów Równości"

Wanda Nowicka i Agnieszka Holland znalazły się wśród laureatów "Okularów Równości" - nagród przyzywanych przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Przyznano także antynagrody - "Skierowania do okulisty"; otrzymała ją m.in. posłanka Krystyna Pawłowicz (PiS).

W czwartek wieczorem po raz kolejny przyznano "Okulary Równości" - nagrody przyznawane osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz praw kobiet, mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność albo orientację seksualną oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.

Barbara Nowacka przypomniała, że "Okulary Równości" to nagroda pochodząca ze Szwecji; sprowadzona została do Polski w 2002 r. przez Izabelę Jarugę-Nowacką, kiedy była pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania.

W kategorii Prawa Kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu płci nagrodzono wicemarszałek Sejmu Wandę Nowicką "za długoletnie niezłomne działanie na rzecz praw kobiet oraz podjęcie działań politycznych na rzecz samodzielności i podmiotowości kobiet w sferze polityki; za uświadomienie, że kobieta w polityce może być równie zmienna i nieprzewidywalna jak mężczyźni, a jeśli pozostaje - tak jak Wanda Nowicka - wierna idei, którą w sferze publicznej reprezentuje i nie waha się w jej imię sprzeciwić liderom politycznym - staje się wzorem do naśladowania dla kobiet walczących o podmiotowość na scenie politycznej".

Reklama

- Gdyby nie moje przyjaciółki, środowisko kobiece, nigdy bym tej nagrody nie otrzymała - mówiła Nowicka. Nawiązując do swej postawy podczas próby odwołania jej ze stanowiska wicemarszałka Sejmu, mówiła, że w tej sytuacji zachowała się tak - nie złożyła rezygnacji - dlatego, że stanęły za nią kobiety, szczególnie z Kongresu Kobiet. - To nagroda dla całego środowiska, za co koleżankom szczególnie dziękuję - podkreśliła.

Nominowane były również Sylwia Chutnik za stworzenie Fundacji "MaMa", niesienie pomocy młodym matkom oraz opisywanie historii kobiet polskich, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" za akcję "Dziewczyny na Politechniki" zachęcającą kobiety do podejmowania studiów technicznych, przyczyniająca się do przełamywania stereotypów płci oraz Magdalena Środa za obronę kobiet przed dyskryminacją, budowanie kobiecego przywództwa i wytrwałe popularyzowanie problematyki praw kobiet oraz równego statusu płci.

W kategorii Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną nagrodzono Agnieszkę Holland za "pokazanie swoim przykładem innego modelu Matki-Polki i znakomity dowód, że można zmieniać i cywilizować debatę publiczną; za wsparcie rodziców osób nieheteroseksualnych w ich walce o prawa i poszanowanie godności każdego dziecka".

- Walka z homofobią, która stała się takim nowym polskim antysemityzmem (...) jest ważna także dlatego, że homofobia nie upośledza tylko tych, którzy padają jej ofiarą, ale całe społeczeństwa. Walcząc z nią walczymy nie tylko o tych, którzy są nam bliscy, ale walczymy o to, by nasz kraj był lepszy - mówiła Holland.

Nominowani w tej kategorii byli także burmistrz dzielnicy Ursynów Piotr Guział za propagowanie zaangażowania na rzecz tolerancji i równości w samorządzie, organizowanie i wspieranie Ursynowskiego Tygodnia Równości, Krzysztof Śmiszek i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, m.in. za utworzenie i koordynowanie "Koalicji na rzecz równych szans" - porozumienia łączącego wspólne działania organizacji walczących o zniesienie dyskryminacji z różnych przyczyn oraz Marek Sołtys - "Szalony Wózkowicz" za powołanie fundacji Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, monitorowanie przestrzeni miasta i wskazywanie pułapek zamykających dostęp niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie.

W kategorii Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa nagrodę otrzymały ex aequo Joanna Erbel za działania na rzecz lokatorów zgodnie z zasadą "mieszkanie prawem - nie towarem", otwieranie przestrzeni miasta dla ludzi, działanie ponad podziałami oraz Maria Sadowska za wyreżyserowanie filmu "Dzień kobiet" pokazującego walkę o prawa kobiet zatrudnionych w supermarketach i "pokazanie, że kino może i powinno angażować się w zmianę rzeczywistości, a nie wyłącznie służyć ogłupiającej ludzi rozrywce".

Nominację otrzymały również Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Chung Hong Elektronics za obronę praw pracowniczych w specjalnej strefie ekonomicznej, za opór i organizację strajku przeciw pogarszającym się stale warunkom pracy i zatrudnienia w fabryce, kontynuowany pomimo zwolnienia pracowników i zastosowania przez pracodawcę lokautu oraz Koalicja dla Mieszkańców Stolarskiej 2 (w Poznaniu) za zorganizowanie społecznego wsparcia dla lokatorów bezprawnie wyrzucanych z mieszkań.

Kapituła przyznała też cztery "Skierowania do okulisty", dla osób, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka. Otrzymali je posłowie Krystyna Pawłowicz (PiS), Jacek Żalek (PO), ks. Franciszek Longchamps de Brier, członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych oraz wiceprezydent Krakowa Anna Okońska-Walkowicz.

W zeszłym roku nagrodzono m.in. Marię Czubaszek, Porozumienie Kobiet 8 Marca i posłankę Annę Grodzką. "Skierowanie do okulisty" dostał m.in. poseł Stefan Niesiołowski.

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej została utworzona wiosną 2011 r., przez jej bliskich, przyjaciół i współpracowników. Jej misją jest kontynuacja działań Jarugi-Nowackiej, oraz upamiętnienie jej pracy i dokonań.

Fundacja działa na rzecz upowszechniania i przestrzegania praw człowieka, w szczególności praw kobiet, przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, status ekonomiczny i społeczny, światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Dowiedz się więcej na temat: Wanda Nowicka | nagroda | Agnieszka Holland

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy